Vrtání jako metoda zakládání staveb

K nejběžnějším metodám vrtání při zakládání staveb v současné době patří technologie vrtání pilot s nebo bez ocelových pažnic, provádění pilot průběžným šnekem, vrtání pro roztlačované piloty, vrtání s dvojitou vrtací hlavou, těžení zeminy drapákem, vrtání s výplachem stlačeným vzduchem a vrtání pilot s příklepem. Vyvrtané dutiny lze využít k celé řadě možností při zakládání staveb. Například naplněním čerstvým betonem vznikne takzvaná pilota z litého betonu. Do vyvrtaných otvorů lze též vkládat betonové a ocelové prefabrikáty, které poté slouží jako nosné nebo konstrukční prvky.

Technika vrtání Kelly

Provádění pilot průběžným vrtným šnekem

Vrtání s dvojitou vrtací hlavou

Vrtání pro roztlačované piloty

Těžení zeminy drapákem

Vrtání s výplachem stlačeným vzduchem

Vrtání pilot s příklepem