Vrtání jako metoda zakládání staveb

K nejběžnějším metodám vrtání při zakládání staveb v současné době patří technologie vrtání pilot s nebo bez ocelových pažnic, provádění pilot průběžným šnekem, vrtání pro roztlačované piloty, vrtání s dvojitou vrtací hlavou, těžení zeminy drapákem, vrtání s výplachem stlačeným vzduchem a vrtání pilot s příklepem. Vyvrtané dutiny lze využít k celé řadě možností při zakládání staveb. Například naplněním čerstvým betonem vznikne takzvaná pilota z litého betonu. Do vyvrtaných otvorů lze též vkládat betonové a ocelové prefabrikáty, které poté slouží jako nosné nebo konstrukční prvky.

Technika vrtání Kelly

Technika vrtání Kelly

Technika vrtání Kelly

Technika vrtání Kelly
Postup při nezapaženém vrtání Kelly:
1. Zavrtání ochranného potrubí
2. Vyvrtání, např. vrtným šnekem
3. Vložení armovací výztuže
4. Vybetonování
5. Hotová pilota

Technika vrtání Kelly patří k nejběžnějším metodám rotačního vrtání za sucha a slouží k budování vrtaných pilot velkých průměrů (od průměru cca 500 mm). Metoda je vhodná pro téměř všechny typy zemin a skalních podloží. Vynášení zeminy se provádí poměrně krátkými vrtnými nástroji, jako jsou vrtné šneky, jádrové vrtáky, vrtné hrnce a speciální vrtné nástroje. Typické pro tuto metodu jsou vrtné tyče, takzvané Kelly tyče. Jsou teleskopické a díky tomu umožňují velké hloubky vrtání.

Příklady použití techniky vrtání Kelly

 • U nedostatečně stabilních podloží a při náporu spodní vody je nutné zapažené vrtání.

  Technika zapaženého vrtání Kelly

  U nedostatečně stabilních podloží a při náporu spodní vody je nutné zapažené vrtání.

 • Stabilní, suché podloží umožňuje vrtání bez pažení. Zde je stroj za provozu v obchodní čtvrti La Défense v Paříži.

  Technika nezapaženého vrtání Kelly

  Stabilní, suché podloží umožňuje vrtání bez pažení. Zde je stroj za provozu v obchodní čtvrti La Défense v Paříži.

 • Pro různá podloží se používají vrtné šneky, jádrové vrtáky, vrtné hrnce a speciální vrtné nástroje.

  Výměna vrtných nástrojů

  Pro různá podloží se používají vrtné šneky, jádrové vrtáky, vrtné hrnce a speciální vrtné nástroje.

 • Pro vrtací práce při značně omezené pracovní výšce jsou k dispozici zkrácená provedení hlavního nosníku.

  Zkrácený hlavní nosník

  Pro vrtací práce při značně omezené pracovní výšce jsou k dispozici zkrácená provedení hlavního nosníku.

 • Pokud točivý moment vrtacího pohonu nedostačuje, používají se hydraulická zapažovací zařízení.

  Zapažovací zařízení

  Pokud točivý moment vrtacího pohonu nedostačuje, používají se hydraulická zapažovací zařízení.
 • Vytěžený materiál se vynáší mimo vrt střídavým otáčením a střásáním vrtného šneku.

  Vynášení vytěženého materiálu

  Vytěžený materiál se vynáší mimo vrt střídavým otáčením a střásáním vrtného šneku.

 • Do vrtu se po vyvrtání vloží armovací koš pomocným navijákem vrtacího stroje.

  Použití armovacího koše

  Do vrtu se po vyvrtání vloží armovací koš pomocným navijákem vrtacího stroje.

 • Vybetonování piloty se provádí bezprostředně po osazení armovacího koše.

  Vybetonování piloty

  Vybetonování piloty se provádí bezprostředně po osazení armovacího koše.

 • Multikladivo

 • Multikladivo je vrtací nástroj určený pro tvrdé, kompaktní skály nebo horniny, jejichž pevnost v jedné ose přesahuje daleko přes 100 MPa.

  Multikladivo

  Multikladivo je vrtací nástroj určený pro tvrdé, kompaktní skály nebo horniny, jejichž pevnost v jedné ose přesahuje daleko přes 100 MPa.

 • Několik stejných kladiv poháněných stlačeným vzduchem dosahuje vysoké míry oscilace. Tím dochází k efektu sekání.

  Princip fungování multikladiva

  Několik stejných kladiv poháněných stlačeným vzduchem dosahuje vysoké míry oscilace. Tím dochází k efektu sekání.

 • Rozmělněný vrtaný materiál se sbírá do záchytné nádoby, která se periodicky vyprazdňuje.

  Vynášení vytěženého materiálu u multikladiva

  Rozmělněný vrtaný materiál se sbírá do záchytné nádoby, která se periodicky vyprazdňuje.

 • Videozáznam techniky vrtání Kelly

  Vrtací stroje Liebherr při technice vrtání Kelly.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje velké vrtací stroje Liebherr při různých pracích prováděných technikou vrtání Kelly Spustit video
  Vrtací stroje Liebherr při technice vrtání Kelly.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Prospekty

  Provádění pilot průběžným vrtným šnekem

  Vrtání pilot z litého betonu prováděné průběžným šnekem

  Vrtání pilot z litého betonu prováděné průběžným šnekem

  Vrtání pilot z litého betonu prováděné průběžným šnekem
  Postup vrtání průběžným vrtným šnekem při budování pilot z litého betonu:
  1. Umístění v místě vrtu
  2. Vyvrtání vrtným šnekem až do finální hloubky
  3. Vytažení vrtného šneku a naplnění betonem
  4. Vpravení nebo zavibrování armování
  5. Hotová pilota

  Provádění pilot průběžným vrtným šnekem patří k technikám rotačního vrtání za sucha. Je vhodné pro rozrušování a budování pilot z litého betonu. Nepřetržité uvolňování a vynášení zeminy (omezeně také skály) zajišťuje průběžný vrtný šnek. Zapření stěn vrtu zajišťuje šroubovice vrtného šneku naplněná vytěženou zeminou.

  Příklady použití techniky vrtání průběžným vrtným šnekem

 • Vrtný šnek se v jednom pracovním kroku zavrtá až do finální hloubky stavebního podloží.

  Vrtání průběžným vrtným šnekem

  Vrtný šnek se v jednom pracovním kroku zavrtá až do finální hloubky stavebního podloží.

 • Šroubovice vrtného šneku vynáší vytěženou zeminu při vrtání nahoru.

  Vynášení vytěžené zeminy

  Šroubovice vrtného šneku vynáší vytěženou zeminu při vrtání nahoru.

 • Při použití vrtných šneků se širokým dříkem lze armovací koše osazovat před vytažením vrtného šneku.

  Průběžný vrtný šnek se širokým dříkem

  Při použití vrtných šneků se širokým dříkem lze armovací koše osazovat před vytažením vrtného šneku.

 • Při vrtání pilot průběžným vrtným šnekem podepírá šroubovice šneku naplněná vytěženou zeminou okolní stěny vrtu.

  Šroubovice vrtného šneku naplněná vytěženou zeminou

  Při vrtání pilot průběžným vrtným šnekem podepírá šroubovice šneku naplněná vytěženou zeminou okolní stěny vrtu.

 • Vybetonování se provádí při vytahování vnitřkem vrtného šneku.

  Vybetonování

  Vybetonování se provádí při vytahování vnitřkem vrtného šneku.

 • Při vytahování vrtného šneku rotujícího doleva se z vrtu vynese jenom minimum vytěžené zeminy. To je optimální pro rozrušování.

  Rozrušování

  Při vytahování vrtného šneku rotujícího doleva se z vrtu vynese jenom minimum vytěžené zeminy. To je optimální pro rozrušování.

 • Rozrušování slouží také jako příprava pro následující vhánění pilot.

  Předvrtání

  Rozrušování slouží také jako příprava pro následující vhánění pilot.

 • Použitím obdélníkových Kelly tyčí lze zvýšit hloubku vrtání vrtným šnekem.

  Prodloužení Kelly

  Použitím obdélníkových Kelly tyčí lze zvýšit hloubku vrtání vrtným šnekem.

 • Videozáznam provádění pilot průběžným vrtným šnekem

  Kombinované vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 buduje piloty z litého betonu průběžným šnekem. Podporu zajišťuje mobilní míchač a stacionární čerpadlo betonových směsí Liebherr.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 při budování pilot z litého betonu technikou průběžného vrtného šneku. Přehrát video
  Kombinované vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 buduje piloty z litého betonu průběžným šnekem. Podporu zajišťuje mobilní míchač a stacionární čerpadlo betonových směsí Liebherr.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Vrtání s dvojitou vrtací hlavou

  Vrtání s dvojitou vrtací hlavou

  Vrtání s dvojitou vrtací hlavou

  Vrtání s dvojitou vrtací hlavou
  Postup vrtání s dvojitou vrtací hlavou při budování pilot z litého betonu:
  1. Umístění v místě vrtu
  2. Vyvrtání vrtným šnekem za současného posuvu pažnic
  3. Vrtný šnek a pažnice se při betonování vytahují dutinou vrtného šneku
  4. Vložení armovací výztuže
  5. Hotová pilota

  Vrtání s dvojitou vrtací hlavou je kombinací vrtání průběžným vrtným šnekem a průchozího pažení. Pažení a v něm umístěný vrtný šnek se zavrtají společně a poté se opět vytáhnou. Vrtání s dvojitou vrtací hlavou se používá při budování pilot z litého betonu a k rozrušování.

  Příklady použití techniky vrtání s dvojitou vrtací hlavou

 • Technika vrtání s dvojitou vrtací hlavou spojuje provádění pilot průběžným vrtným šnekem s pažnicí. Používá se především při budování pilot z litého betonu.

  Kombinace průběžného vrtného šneku a pažnice

  Technika vrtání s dvojitou vrtací hlavou spojuje provádění pilot průběžným vrtným šnekem s pažnicí. Používá se především při budování pilot z litého betonu.

 • Vrtná souprava je osazená dvěma nezávislými rotačními pohony. Ty nezávisle na sobě pohánějí uvnitř rotující průběžný vrtný šnek a pažnice.

  Pohon dvojité vrtací hlavy

  Vrtná souprava je osazená dvěma nezávislými rotačními pohony. Ty nezávisle na sobě pohánějí uvnitř rotující průběžný vrtný šnek a pažnice.

 • Šroubovice vrtného šneku při vrtání vynášejí vytěženou zeminu pažnicí nahoru. Vytěžená zemina je vyhazována otvorem na horním konci vrtného šneku.

  Budování pilot z litého betonu

  Šroubovice vrtného šneku při vrtání vynášejí vytěženou zeminu pažnicí nahoru. Vytěžená zemina je vyhazována otvorem na horním konci vrtného šneku.

 • Kompaktní konstrukce pohonu dvojité vrtací hlavy umožňuje práci v těsné blízkosti stávajících staveb, jako například vedle zdí domů.

  Vrtání „těsně u stěny“

  Kompaktní konstrukce pohonu dvojité vrtací hlavy umožňuje práci v těsné blízkosti stávajících staveb, jako například vedle zdí domů.

 • Ochranný kryt uzavírá pažnici, čímž uvnitř vzniká prstencový prostor. Vynášená vytěžená zemina tak řízeně padá na zem.

  Ochranný kryt

  Ochranný kryt uzavírá pažnici, čímž uvnitř vzniká prstencový prostor. Vynášená vytěžená zemina tak řízeně padá na zem.

 • Pažnice a vrtný šnek se po vytažení naklopí stranou a vyprázdní. Vrtný šnek přitom rotuje opačným směrem.

  Vyprázdnění vrtného šneku

  Pažnice a vrtný šnek se po vytažení naklopí stranou a vyprázdní. Vrtný šnek přitom rotuje opačným směrem.

 • Po dosažení finální hloubky se beton vhání dutinou vrtného šneku. Ten je současného vytahování vytlačován z dolního konce pažnice a vrtného šneku.

  Vytažení a vybetonování

  Po dosažení finální hloubky se beton vhání dutinou vrtného šneku. Ten je současného vytahování vytlačován z dolního konce pažnice a vrtného šneku.

 • Po vybetonování může být do pilíře z čerstvého betonu vložen armovací koš. K tomuto účelu se používá pomocný naviják nosného zařízení.

  Armování

  Po vybetonování může být do pilíře z čerstvého betonu vložen armovací koš. K tomuto účelu se používá pomocný naviják nosného zařízení.

 • Videozáznam vrtání s dvojitou vrtací hlavou

  Vrtací stroje typu LB 16 a LB 44 za provozu s dvojitými vrtacími hlavami. Vrtací stroj LB 16 a LB 44 za provozu s jednou dvojitou vrtací hlavou.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje použití dvou strojů s technikou vrtání s dvojitou vrtací hlavou při budování pilot z litého betonu. Spustit video
  Vrtací stroje typu LB 16 a LB 44 za provozu s dvojitými vrtacími hlavami. Vrtací stroj LB 16 a LB 44 za provozu s jednou dvojitou vrtací hlavou.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Zpráva o využití strojů

  Vrtání pro roztlačované piloty

  Vrtání pro roztlačované piloty

  Vrtání pro roztlačované piloty

  Vrtání pro roztlačované piloty
  Postup při vrtání pro roztlačované piloty:
  1. Umístění v místě vrtu
  2. Vyvrtání vrtným šnekem až do finální hloubky
  3. Vytažení vrtného šneku a naplnění betonem
  4. Vpravení nebo zavibrování armování
  5. Hotová pilota

  Vrtání pro roztlačované piloty je variantou provádění pilot průběžným vrtným šnekem. Používá se pouze při budování pilot z litého betonu. Stávající stavební podloží se roztlačí, takže nedojde k téměř žádnému vynesení vytěžené zeminy. Místo průběžného vrtného šneku se používá hladká pažnice, také nazývaná razicí potrubí. Na dolním konci je pažnice osazena vrtákem pro roztlačované piloty.

  Příklady použití techniky roztlačovaných pilot

 • Na dolním konci je pažnice osazena šnekovitě tvarovaným vrtákem pro roztlačované piloty.

  Šnekovitý začátek

  Na dolním konci je pažnice osazena šnekovitě tvarovaným vrtákem pro roztlačované piloty.

 • Při vrtání pro roztlačované piloty nedochází k téměř žádnému vynášení vytěžené zeminy. Zemina se roztlačuje do stran.

  Vrtání

  Při vrtání pro roztlačované piloty nedochází k téměř žádnému vynášení vytěžené zeminy. Zemina se roztlačuje do stran.

 • Po vyvrtání se pažnice vytáhne.

  Vytažení pažnice

  Po vyvrtání se pažnice vytáhne.

 • Při vytahování vhání čerpadlo beton dutou pažnicí. Beton přitom vystupuje z dolního konce.

  Vybetonování

  Při vytahování vhání čerpadlo beton dutou pažnicí. Beton přitom vystupuje z dolního konce.

 • Podle použité techniky lze vložení armovacího koše provést buďto před nebo bezprostředně po vytažení pažnice.

  Armování

  Podle použité techniky lze vložení armovacího koše provést buďto před nebo bezprostředně po vytažení pažnice.

 • Hloubku vrtu lze zvětšit použitím prodloužením Kelly.

  Prodloužení Kelly

  Hloubku vrtu lze zvětšit použitím prodloužením Kelly.

 • Videozáznam vrtání pro roztlačované piloty

  Video zobrazuje mimo jiné nové vrtací a pilotovací zařízení LRB 355 při vrtání pro roztlačované piloty.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje různá nosná zařízení Liebherr za provozu s vybavením pro vrtání pro roztlačované piloty. Spustit video
  Video zobrazuje mimo jiné nové vrtací a pilotovací zařízení LRB 355 při vrtání pro roztlačované piloty.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Těžení zeminy drapákem

  Těžení zeminy drapákem

  Těžení zeminy drapákem

  Těžení zeminy drapákem
  Zhotovení vrtané piloty s vytěžením zeminy drapákem probíhá takto:
  1. Zavrtání pažnic
  2. Vytěžení pažnic vrtacím drapákem
  3. Vložení armovací výztuže
  4. Vybetonování a postupné vytažení pažnic
  5. Hotová pilota

  Těžení zeminy drapákem patří k metodám suché těžby. Těžená zemina se podle použitého nástroje odkrajuje nebo uvolňuje rázy. Jako nástroj je na lanovém rypadle zavěšen vrtací drapák, sekáč nebo speciální nástroj. Těžení zeminy drapákem patří k nejstarším technikám vrtání a ještě dnes patří k běžně používaným metodám. Používá se například při vrtání studní s malým průměrem vrtu nebo při budování pilot z litého betonu s částečně velmi velkými průměry.

  Příklady použití vrtacího drapáku a zapažovacího zařízení

 • Technika těžení zeminy drapákem je vhodná pro téměř všechny zeminy se spodní vodou i bez ní.

  Univerzální technika vrtání

  Technika těžení zeminy drapákem je vhodná pro téměř všechny zeminy se spodní vodou i bez ní.

 • Při technice těžení zeminy drapákem se jako nosná zařízení používají hydraulická lanová rypadla řady HS.

  Hydraulická lanová rypadla jako nosná zařízení

  Při technice těžení zeminy drapákem se jako nosná zařízení používají hydraulická lanová rypadla řady HS.

 • Zapichovací drapák proniká volným pádem do stavebního podloží, které uvolňuje kombinovaným deformačním a střižným pohybem.

  Zapichovací drapák

  Zapichovací drapák proniká volným pádem do stavebního podloží, které uvolňuje kombinovaným deformačním a střižným pohybem.

 • Vrtací drapák se umístí na dno vrtu. Těžení zeminy probíhá uvolňováním při zavírání kulovitých lopatek.

  Těžební drapák

  Vrtací drapák se umístí na dno vrtu. Těžení zeminy probíhá uvolňováním při zavírání kulovitých lopatek.

 • Zapažený vrt se doporučuje vždy v případě nestabilního stavebního podloží.

  Pažení

  Zapažený vrt se doporučuje vždy v případě nestabilního stavebního podloží.

 • Při těžení zeminy drapákem se používají především zapažovací zařízení typu VRM.

  Zapažovací zařízení

  Při těžení zeminy drapákem se používají především zapažovací zařízení typu VRM.

 • V těžkých podmínkách stavebního podloží nebo pro dlouhá pažení se používají vrtné soupravy typu RDM.

  Vrtná souprava

  V těžkých podmínkách stavebního podloží nebo pro dlouhá pažení se používají vrtné soupravy typu RDM.

 • Ve srovnání s vrtacími stroji lze provádět vrty s větší vzdáleností osy vrtání od nosného zařízení.

  Vyložení

  Ve srovnání s vrtacími stroji lze provádět vrty s větší vzdáleností osy vrtání od nosného zařízení.

 • Po dosažení hloubky vrtání se vloží armovací koš a následně se provede vybetonování.

  Piloty z litého betonu

  Po dosažení hloubky vrtání se vloží armovací koš a následně se provede vybetonování.

 • Pro vrtání se sníženou pracovní výškou se dodávají speciální krátké výložníky a vrtací nástroje.

  Krátký výložník

  Pro vrtání se sníženou pracovní výškou se dodávají speciální krátké výložníky a vrtací nástroje.

 • Videozáznam těžení zeminy drapákem

  Hydraulické lanové rypadlo typu HS 855 HD a HS 885 HD za provozu při těžení zeminy drapákem.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje hydraulické lanové rypadlo Liebherr při těžení zeminy drapákem na různých velkých stavbách Přehrát video
  Hydraulické lanové rypadlo typu HS 855 HD a HS 885 HD za provozu při těžení zeminy drapákem.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Vrtání s výplachem stlačeným vzduchem

  Vrtání s výplachem stlačeným vzduchem je technika pro zhotovování vrtů o průměru do cca 3,2 m. Zpravidla se nejdříve provede vytěžení zeminy drapákem. K výplachu se používá mamutové čerpadlo. Výplach přitom probíhá v prstencovém prostoru mezi stěnou vrtu a vrtnými tyčemi až po dno vrtu. Odtud výplachový proud stoupá opět vzhůru a přitom unáší vytěženou zeminu uvnitř vrtných tyčí.

  Příklady vrtání s výplachem stlačeným vzduchem

 • Lanové rypadlo nasazuje na pažnici vrtací zařízení s výplachem stlačeným vzduchem. Upevnění se prování pomocí hydraulicky ovládaných rychloupínacích spon.

  Umístění vrtacího zařízení s výplachem stlačeným vzduchem

  Lanové rypadlo nasazuje na pažnici vrtací zařízení s výplachem stlačeným vzduchem. Upevnění se prování pomocí hydraulicky ovládaných rychloupínacích spon.

 • Sešroubováním jednotlivých dutých vrtných tyčí vznikne vrtná kolona. Tak lze dosáhnout potřebné hloubky vrtání.

  Vrtné tyče

  Sešroubováním jednotlivých dutých vrtných tyčí vznikne vrtná kolona. Tak lze dosáhnout potřebné hloubky vrtání.

 • Vrtná hlava uvolňuje zeminu. Jedná se o válcovité těleso, které je na své dolní straně osazeno různými zuby a sekáči.

  Vrtná hlava

  Vrtná hlava uvolňuje zeminu. Jedná se o válcovité těleso, které je na své dolní straně osazeno různými zuby a sekáči.

 • Zpráva o využití strojů

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Vrtání pilot s příklepem

  Při vrtání pilot s příklepem jsou vrtné tyče na svém dolním konci vybaveny kladivem. To se aktivuje přívodem stlačeného vzduchu. Kladivo osazené na vrtací korunce tak za současného rotování s příklepem proniká do stavebního podloží. Výplachový proud přitom unáší vytěženou zeminu nahoru. Tato technika se používá zejména v případě tvrdých až velmi tvrdých hornin nebo při prorážení velkých balvanů.

  Příklady použití metody vrtání pilot s příklepem

 • Vrtací stroj typu LB 20 při použití s příklepovým vrtákem vedeným uvnitř pažení.

  Zapažené vrtání pilot s příklepem

  Vrtací stroj typu LB 20 při použití s příklepovým vrtákem vedeným uvnitř pažení.

 • Výplachový proud přitom unáší vytěženou zeminu nahoru, kde vystupuje z horního konce pažení.

  Vynášení vytěžené zeminy

  Výplachový proud přitom unáší vytěženou zeminu nahoru, kde vystupuje z horního konce pažení.

 • Videozáznam vrtání pilot s příklepem

  Vrtací stroj typu LB 20 při vrtání pilot s příklepem.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).
  Video zobrazuje techniku vrtání pilot s příklepem používanou v obzvlášť tvrdých horninách nebo skalách. Přehrát video
  Vrtací stroj typu LB 20 při vrtání pilot s příklepem.
  We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  ** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.