Námořní jeřáby

Pro efektivní překládku zboží v oblasti námořní dopravy vyrábí společnost Liebherr rozsáhlý sortiment inovativních jeřábů.

Vybavení přístavů

Mnohostranná paleta produktů nabízí optimální řešení pro plynulou překládku zboží v námořních a vnitrozemských přístavech. Mobilní, kolejové a pevně instalované jeřáby a stohovací zařízení umožňují efektivní přepravu zboží se všemi vymoženostmi moderních technologií. Vybavení přístavů

Plovoucí jeřáby

Typová řada plovoucích jeřábů zahrnuje rozsáhlé portfolio inovativních jeřábů s lanovým a kyvným ústrojím. Jeřáby jsou nabízeny v nejrůznějších systémových velikostech a jsou dimenzovány pro adaptaci na specifické požadavky zákazníků. Plovoucí jeřáby

Lodní jeřáby

Typová řada lodních jeřábů nabízí praktická řešení pro překládku zboží na nejrůznějších typech lodí a zakázková řešení pro nákladní čluny a překládací lodě. Paleta zahrnuje lanem ovládané a hydraulicky sklápěné palubní, drapákové, mostové a těžkotonážní jeřáby. Zásobovací jeřáby uzavírají rozsáhlý výrobní program řady lodních jeřábů. Lodní jeřáby

Řešení pro plovoucí přepravu

Společnost Liebherr se svojí rozsáhlou paletou pontonových a lodních jeřábů pro použití na překládacích lodích nebo člunech nabízí zákaznická řešení pro efektivní překládku zboží všeho druhu. Řešení pro plovoucí přepravu