Výměnný program

Velice důležitým programem, který pomáhá našemu zákazníkovi šetřit provozní náklady a zkracovat délku opravy stroje je „Program výměnných náhradních dílů“. V programu jsou zahrnuty takové komponenty a náhradní díly, které zásadním způsobem ovlivňují chod a výkonnost stroje. Podstatou tohoto programu je okamžitá dodávka opraveného komponentu nebo náhradního dílu výměnou za komponent poškozený, aniž by bylo potřeba čekat na jeho opravu v případě poruchy stroje.

Vrácením starého komponentu nebo dílu se značným způsobem snižuje cena komponentu, což výrazně snižuje provozní náklady stroje. Výměnné díly jsou opravovány a testovány přímo ve výrobním závodě a proto je na ně poskytována plná záruka, stejně jako na díl nebo komponent nový.

Podrobnější informace o podmínkách dodávky dílů z „Programu výměnných náhradních dílů“ Vám rádi poskytnou pracovníci servisu.