Divize důlních strojů

Divize důlních strojů firemní skupiny Liebherr dodává mezinárodnímu báňskému průmyslu velké stroje pro těžbu surovin v povrchových dolech. Tyto aktivity koordinuje zastřešující společnost této divize Liebherr-Mining Equipment SAS v Colmaru (Francie).

Důlní stroje pro povrchovou těžbu

Důlní stroje pro povrchovou těžbu

Důlní stroje pro povrchovou těžbu
V divizi důlních strojů se vyrábí dampry a hydraulická rypadla pro těžbu surovin v povrchových dolech.

Speciální produkty a řešení na klíč

Nakládací a dopravní stroje pro těžbu surovin se vyrábí v divizi důlních strojů ve dvou provozovnách – v Colmaru (Francie) a v Newport News, Virginia (USA). Výrobní program zahrnuje osm velkých hydraulických rypadel s provozními hmotnostmi od 100 tun do 800 tun a s výkonem motoru až 3 000 kW. Lžíce těchto rypadel mají objem až 47,5 m³. Dieselelektricky poháněné dampry mají užitečnou hmotnost 220 tun nebo 360 tun.

Nejmodernější stroje pro maximální produktivitu

Díky velkému množství nově vyvinutých technologií nabízí firma Liebherr nejmodernější řadu strojů v tomto průmyslovém odvětví. Cílem je nabídka komplexní palety produktů pro rypadla s provozními hmotnostmi přes 100 tun a dampry s užitečnou hmotností od 100 tun. K cílům rozvoje ve všech třídách strojů patří vysoká dostupnost stroje, technická spolehlivost a nejlepší možná energetická efektivita celého hnacího ústrojí. Za provozu dosahují důlní rypadla a dampry Liebherr obzvlášť vysoké produktivity, protože při minimálních nákladech mají vyšší překládkový výkon.

Zásada 24/7 pro zákaznické služby a servis na celém světě

V povrchových dolech musí být vysokovýkonné stroje provozuschopné 24 hodin denně. Proto zákaznický servis pro důlní průmysl hraje klíčovou roli. Divize důlních strojů nepřetržitě investuje do rozšiřování servisní sítě zajišťované vlastními pobočkami, do zásobování náhradními díly, modernizace komponent a do zvyšování kvalifikace a školení servisních pracovníků.

Výrobní program důlních strojů

V divizi důlních strojů se vyrábí výkonné velké stroje pro povrchovou těžbu.

Výrobní závody

Divize důlních strojů firemní skupiny Liebherr má dva výrobní závody.

Colmar (Francie)
Newport News (USA)