Jsme rodinný podnik

Firemní skupina Liebherr je stoprocentní rodinný podnik. Tato skutečnost se odjakživa odráží v naší podnikové kultuře, a také do budoucna bude představovat solidní základ našich úspěchů.

„Nezávislost pro nás znamená rychlé a samostatné rozhodování.“

Jako rodinný podnik usilujeme o vysokou míru volnosti při rozhodování a jednání při našich veškerých aktivitách. Důvodem je naše finanční nezávislost, kterou dosahujeme poctivým hospodařením a ponecháváním vytvářených zisků ve firmě.

Vyhraněná diverzifikace naší firemní skupiny přispívá k nezávislosti na konjunkturálním kolísání jednotlivých oborů nebo trhů. Nezávislost pro nás také znamená, že ovládáme klíčové technologie až do posledního detailu.

„Jedná se nám o nadčasovou stabilitu a spolehlivost.“

Úzká spolupráce s našimi zákazníky a obchodními partnery je charakterizovaná důvěrou a slušností. Přitom se neusilujeme o krátkodobý úspěch, důležitá je pro nás dlouhodobá orientace.

Nabízíme produkty a služby řešené na míru, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu a užitek. Přitom pro nás stále platí: Můžeme být spokojeni, až když jsou spokojeni naši zákazníci a obchodní partneři. Od našeho založení v roce 1949 s tímto přístupem neustále rosteme.

„Systematicky pracujeme na tom, abychom byli o krok napřed.“

Společnost Liebherr disponuje velkým inovativním potenciálem a úspěšným managementem idejí. Existující stav neustále zlepšujeme ve všech oblastech naší společnosti.

Podporujeme kreativitu našich zaměstnanců a přijímáme i ty nejnáročnější technologické výzvy. Naše decentralizovaná firemní struktura nám přitom v globální hospodářské soutěži umožňuje flexibilně reagovat na signály trhu a rychle realizovat ideje.

Prosazujeme technologický pokrok ve prospěch našich zákazníků. Každý rok investujeme vysoké částky do výzkumu a vývoje, abychom se mohli vydat novými cestami a realizovat nové trendy.

„Ceníme si toho, že se naši zaměstnanci silně identifikují s firmou Liebherr.“

Potřebujeme vysoce motivované a kompetentní pracovníky, kteří nám zůstanou věrní dlouhá léta, a kteří budou s nadšením pracovat pro naši společnost.

K tomu vytváříme odpovídající rámcové podmínky: Nabízíme jistá pracovní místa a zdravé pracovní prostředí. V ploché hierarchii naši zaměstnanci přebírají odpovědné úkoly, k jejichž řešení mají volný prostor. Přitom podporujeme podnikatelské jednání a našim zaměstnancům umožňujeme rozvoj v různých vzdělávacích a rozvojových programech.

Společnost Liebherr podporuje rozmanitost také v kulturní rovině. Úzká týmová spolupráce překračující národní hranice obohacuje naši společnost. Spolupráce v rámci naší firmy se vyznačuje úctou, vzájemným respektem, slušností a důvěrou.

„Chceme dosahovat optimálních výkonů, a na tom pracujeme s vášní.“

Naše produkty a služby musí vždy splňovat to, co slibuje značka Liebherr: nejvyšší kvalitu a významný přínos k úspěchu našich zákazníků. To je naší nejvyšší prioritou. Pro zajištění této kvality při výrobě našich produktů soustavně investujeme do modernizace našich výrobních provozů. Podporujeme vědomí kvality a vyžadujeme je nejenom od sebe samých, ale také od našich partnerských firem.

„Chceme být neustále odpovědní vůči společnosti a životnímu prostředí.“

Jako celosvětově působící rodinná firma máme velkou odpovědnost za společnost i za životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobý úspěch je možný, pouze pokud těmto skutečnostem přizpůsobíme naše jednání.

Ochrana člověka a životního prostředí má při našich obchodních činnostech mimořádný význam. Pro naše produkty a jejich výrobu to znamená, že musíme být efektivní a ekologičtí.

Pro nás, jako rodinnou firmu, má poctivé jednání vysokou hodnotu. Zavazujeme se k počestné hospodářské soutěži na světových trzích.

Firemní skupina Liebherr se během své mnohaleté historie úspěšně vyvíjela díky svému odpovědnému jednání orientovanému na budoucnost. Již dnes myslet na zítřek proto zůstává i do budoucna jednou z našich zásad.