Čísla a fakta

S obratem 11 750 milionů eur dosáhla skupina Liebherr v roce 2019 nového rekordu. Celkově bylo ve srovnání s předchozím rokem dosaženo nárůstu o 1 199 milionů eur, tj. 11,4 %.

   
Rok založení firmy 1949
Obrat skupiny v roce 2019 11 750 milionů eur
Investice skupiny v roce 2019 756 milionů eur
Odpisy skupiny v roce 2019 541 milionů eur
Počet zaměstnanců na konci roku 2019 48 049
Více než 130 společností Více než 140 společností
Více než 40 výrobních společností  
Přehled

Obrat podle odbytišť

Úspěch minulého finančního roku je způsoben pozitivním trendem prodeje téměř ve všech odbytištích skupiny. V Evropské unii, která je tradičně nejsilnějším trhem pro skupinu, se obrat opět zvýšil. To lze přičíst zejména pozitivnímu vývoji, především v Německu a Francii, ale také ve Španělsku a Dánsku. Významný růst obratu zaznamenaly i další evropské země, mimo jiné díky pozitivním impulzům z Ruska a Norska. Významné nárůsty obratu zaznamenala skupina také v Severní Americe, se zvýšením v USA a Kanadě. Hnací silou růstu byly také Asie a Oceánie. Tento pozitivní vývoj podporují zejména trhy v Austrálii, Číně, Singapuru a Japonsku. Mírných nárůstů obratu bylo dosaženo také v Africe a na Blízkém a Středním východě. Ve Střední a Jižní Americe ovšem došlo k mírným poklesům.

Prodejní výkonnost podle oblasti výroby

I přes klesající celkovou ekonomickou dynamiku a politickou nestabilitu ve sledovaném roce dosáhla skupina Liebherr třetího rekordního obratu za sebou. V roce 2019 se na růstu podílelo stejnou měrou jak stavební strojírenství a důlní sektor, tak ostatní produktové oblasti. Se stavebními stroji a důlním zařízením zaznamenala skupina obrat ve výši 7 640 milionů eur, což odpovídá nárůstu o 807 milionů eur nebo 11,8 %. Patří sem oblasti zemní práce, mobilní jeřáby, věžové jeřáby, jakož i betonářská a důlní technika. Ostatní produktové oblasti, včetně námořních jeřábů, letectví a dopravní techniky, ozubené techniky a automatizačních systémů, domácích spotřebičů, komponent a hotelů, vytvořily celkový obrat ve výši 4 110 milionů eur, což odpovídá nárůstu o 392 milionů eur nebo 10,5 % ve srovnání s předchozím rokem.

Zaměstnanci na celém světě

Na konci roku 2019 měla skupina po celém světě 48 049 zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím rokem se tak zvýšil počet zaměstnanců o 1 880 nebo 4,1 %. Celkový počet zaměstnanců se výrazně zvýšil zejména v Evropě, Asii a Oceánii. Skupina však zaznamenala nárůst počtu zaměstnanců také v Severní Americe, stejně jako ve Střední a Jižní Americe, v Africe a na Blízkém a Středním východě.

* Přepracování – první přijetí IFRS 9 / 15 / 16.

Výroční zpráva za rok 2019

Ve výroční zprávě za rok 2019 najdete nejen nejdůležitější čísla a fakta. Skupina Liebherr představuje také důležitá témata a události, které utvářely minulý rok.

Hospodářský rok 2019
K výroční zprávě za rok 2019

Stažení

Zde najdete výroční zprávu za rok 2019 ke stažení ve formátu PDF. Můžete si zde také stáhnout stručnou publikaci Čísla a fakta.

Facts and Figures 2019
Fakta a čísla 2019 (PDF, 15,6 MB)