Servis - přímo od výrobce

Naše servisní služby jsou zajišťovány autorizovaným servisem „přímo od výrobce“. To znamená, že naše servisní střediska jsou přímo propojena s jednotlivými výrobními závody. Mezi nejdůležitější výhody tohoto propojení patří úzká spolupráce mezi výrobním závodem a koncovým zákazníkem. To přináší nejrychlejší a nejúčinější podporu při identifikaci a řešení poruchy stroje v souladu s nejnovějšími technickými řešeními což snižuje délku prostoje stroje a zároveň umožňuje rychle reagovat na poznatky a podněty ze strany zákazníků, které tak lze rychleji zavádět do výroby. Cílem je pak udržovat stroje zákazníka v takovém technickém stavu, aby vykazovaly trvale vysoký pracovní výkon, s co nejnižšími náklady, po celou dobu životnosti stroje. Pro splnění tohoto cíle disponujeme dostatečným množstvím servisních a dílenských mechaniků, kteří jsou pravidelně školeni přímo ve výrobních závodech a jsou připraveni plnit i ty nejnáročnější úkoly, přání a požadavky zákazníka. Mezi základní poskytované služby patří zejména:

  • Pravidelné servisní prohlídky
  • Záruční opravy a pozáruční opravy
  • Celkové opravy
  • Speciální opravy
  • Dodávky náhradních dílů

Vybavení servisních vozidel přímo z výrobních závodů, umožňuje provádět veškeré diagnostické, opravárenské a preventivní prohlídky přímo v místě nasazení stroje s dodávkou originálních náhradníh dílů. V našich dílenských prostorách jsme schopni provádět i ty nejsložitější opravy strojů a to i za pomoci techniků z výrobních závodů.