Od jedné generace ke druhé

Společnost Liebherr je nezávislý rodinný podnik, na jehož vedení se v současné době společně podílí druhá a třetí generace vlastníků. Tato kontinuita se odráží ve firemní skupině a je solidním základem její úspěšnosti.

Vedení firemní skupiny Liebherr

Vedení firemní skupiny Liebherr

Aktivní rodinní společníci (zleva doprava): Patricia Rüfová, Stéfanie Wohlfarthová, Jan Liebherr, Sophie Albrechtová, Isolde Liebherrová a Willi Liebherr

Nejvyšším rozhodujícím a vedoucím orgánem firemní skupiny je grémium společníků, které tvoří výhradně rodinní příslušníci. Rozhoduje o všech důležitých otázkách v záležitostech společnosti, vývoje společnosti a produktů, ale také v otázkách finanční a investiční politiky. Grémium tvoří kromě sourozenců Dr. h.c. Williho Liebherra a Dr. h.c. Isolde Liebherr také Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht a Patricia Rüf jako zástupci třetí generace vlastníků společnosti.

Děti a vnuci zakladatele společnosti Dr. Ing. E.h. Hanse Liebherra, kteří se aktivně podílejí ve firemní skupině, zajišťují kontinuitu vedení společnosti. Zajišťují, aby firemní skupina zůstala i do budoucna neoddělitelně spjata s rodinou Liebherr, a aby byla i nadále vedena jako nezávislý rodinný podnik.

Ke stažení