Od jedné generace ke druhé

Společnost Liebherr je nezávislý rodinný podnik, na jehož vedení se v současné době společně podílí druhá a třetí generace vlastníků. Tato kontinuita se odráží ve firemní skupině a je solidním základem její úspěšnosti.

Vedení firemní skupiny Liebherr

Vedení firemní skupiny Liebherr

Aktivní rodinní společníci (zleva doprava): Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr a Willi Liebherr

Nejvyšším rozhodujícím a vedoucím orgánem koncernu je grémium společníků, které tvoří výhradně rodinní příslušníci. Rozhoduje o všech důležitých otázkách v záležitostech společnosti, vývoje a produktů, ale také v otázkách finanční a investiční politiky. Grémium tvoří sourozenci Dr. h.c. Willi Liebherr a Dr. h.c. Isolde Liebherr, dále Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf, Johanna Platt a Philipp Liebherr jako zástupci třetí generace vlastníků společnosti.

Děti a vnuci zakladatele společnosti Dr. Ing. E.h. Hanse Liebherra, kteří se aktivně podílejí ve firemní skupině, zajišťují kontinuitu vedení společnosti. Zajišťují, aby firemní skupina zůstala i do budoucna neoddělitelně spjata s rodinou Liebherr, a aby byla i nadále vedena jako nezávislý rodinný podnik.

Ke stažení