Hans Liebherr – podnikatel, vynálezce, vizionář

Úspěšná historie firemní skupiny Liebherr je neoddělitelně spjata s osobou svého zakladatele. Je to historie Hans Liebherr, vyučeného stavebního mistra, neúnavného tvořitele, pragmatického obchodníka a úspěšného průkopnického podnikatele.

 • realizoval nápady ve skutky
  Hans Liebherr patří k největším průkopníkům německé poválečné ekonomiky. K jeho převratným vynálezům patří mobilní věžový otočný jeřáb a první hydraulické rypadlo v Evropě: Inovace, které trvale ovlivnily stavebnictví. „Za svoje ekonomické úspěchy vděčí schopnosti, dokázat z množství nápadů uchopit ten správný,“ prohlásil děkan Technické vysoké školy v Cáchách, Prof. Dr. Weyres při předávání titulu čestného doktora v roce 1964. Svými vynálezy dokládá Hans Liebherr vytříbený cit pro úspěšné produkty a budoucí trhy. Přitom si jako nadšený tvořitel nedopřává oddechu ani po dosažených úspěších. Neúnavně vyvíjí nové produkty a v úzké spolupráci s konstruktéry je rychle a vytrvale dotahuje do fáze připravenosti pro výrobu.

  Průkopník, který realizoval nápady ve skutky

  Hans Liebherr patří k největším průkopníkům německé poválečné ekonomiky. K jeho převratným vynálezům patří mobilní věžový otočný jeřáb a první hydraulické rypadlo v Evropě: Inovace, které trvale ovlivnily stavebnictví. „Za svoje ekonomické úspěchy vděčí schopnosti, dokázat z množství nápadů uchopit ten správný,“ prohlásil děkan Technické vysoké školy v Cáchách, Prof. Dr. Weyres při předávání titulu čestného doktora v roce 1964. Svými vynálezy dokládá Hans Liebherr vytříbený cit pro úspěšné produkty a budoucí trhy. Přitom si jako nadšený tvořitel nedopřává oddechu ani po dosažených úspěších. Neúnavně vyvíjí nové produkty a v úzké spolupráci s konstruktéry je rychle a vytrvale dotahuje do fáze připravenosti pro výrobu.

 • Dlouhá výdrž
  Pokud se úspěch u produktů někdy nedostavuje ihned, prokazuje Hans Liebherr svoji neúnavnou vytrvalost. Představení prvního mobilního věžového otočného jeřábu na Frankfurtském podzimním veletrhu v roce 1949 končí zklamáním. „Podle výsledků veletrhu by bylo namístě výrobu jeřábů opět ukončit,“ vzpomíná. Hans Liebherr místo toho cílevědomě pracuje na realizaci svých plánů, dokud nedostane první objednávky a výroba se úspěšně nerozběhne. Jako podnikatel přitom vždy uvažuje dlouhodobě. Jeho slogan: „S pevnou vůlí k dobré práci se člověk dopracuje i ke zdánlivě nedosažitelným cílům.“ Díky své vytrvalosti a neúnavné snaze po dalším zlepšování dosahuje toho, že značka Liebherr je dnes celosvětově uznávaným synonymem kvality a vysoké užitné hodnoty.

  Cílevědomost Dlouhá výdrž

  Pokud se úspěch u produktů někdy nedostavuje ihned, prokazuje Hans Liebherr svoji neúnavnou vytrvalost. Představení prvního mobilního věžového otočného jeřábu na Frankfurtském podzimním veletrhu v roce 1949 končí zklamáním. „Podle výsledků veletrhu by bylo namístě výrobu jeřábů opět ukončit,“ vzpomíná. Hans Liebherr místo toho cílevědomě pracuje na realizaci svých plánů, dokud nedostane první objednávky a výroba se úspěšně nerozběhne. Jako podnikatel přitom vždy uvažuje dlouhodobě. Jeho slogan: „S pevnou vůlí k dobré práci se člověk dopracuje i ke zdánlivě nedosažitelným cílům.“ Díky své vytrvalosti a neúnavné snaze po dalším zlepšování dosahuje toho, že značka Liebherr je dnes celosvětově uznávaným synonymem kvality a vysoké užitné hodnoty.

 • Solidní podnikání
  Jako podnikatel Hans Liebherr razí cestu postupné expanze, aby neohrozil svoji nezávislost. „Vlastně jsem se vždy vyhýbal rizikům. Vždycky jsem dosáhl jenom tak daleko, jak dlouhá byla moje ruka.“ Podle této zásady financuje od prvopočátku všechny svoje záměry z vlastního kapitálu. Až na úsporný příjem zůstávají zisky ve společnosti a umožňují další optimalizaci výzkumu, vývoje, výroby a odbytu. Tato nezávislost umožňuje Hansi Liebherrovi se svojí široce etablovanou firemní skupinou přestát konjunkturální kolísání a pokračovat v potřebném vývoji produktů přes dlouhá časová období.

  Obchodník Solidní podnikání

  Jako podnikatel Hans Liebherr razí cestu postupné expanze, aby neohrozil svoji nezávislost. „Vlastně jsem se vždy vyhýbal rizikům. Vždycky jsem dosáhl jenom tak daleko, jak dlouhá byla moje ruka.“ Podle této zásady financuje od prvopočátku všechny svoje záměry z vlastního kapitálu. Až na úsporný příjem zůstávají zisky ve společnosti a umožňují další optimalizaci výzkumu, vývoje, výroby a odbytu. Tato nezávislost umožňuje Hansi Liebherrovi se svojí široce etablovanou firemní skupinou přestát konjunkturální kolísání a pokračovat v potřebném vývoji produktů přes dlouhá časová období.

 • S nohama na zemi
  Přestože je jednou z největších podnikatelských osobností své doby, zůstává vždy skromný. „Víte přece, že jsem vlastně jenom stavební mistr,“ prohlašuje Hans Liebherr při předávání titulu čestného doktora. Uprostřed šedesátých let se někdejší malá stavební firma etabluje jako celosvětově přední výrobce stavebních strojů. Hans Liebherr se vždycky stará o svoje výrobní závody osobně. Sám pracovat, sám myslet a nemluvit ale jednat, to je jeho deviza. Na místě si udělá vlastní obrázek, podrobně hovoří se zaměstnanci a potom se rychle, pragmaticky a přímo rozhoduje. Díky svému přístupu s nohama na zemi zůstává vždy v blízkosti požadavků svých zákazníků.

  Stavební mistr S nohama na zemi

  Přestože je jednou z největších podnikatelských osobností své doby, zůstává vždy skromný. „Víte přece, že jsem vlastně jenom stavební mistr,“ prohlašuje Hans Liebherr při předávání titulu čestného doktora. Uprostřed šedesátých let se někdejší malá stavební firma etabluje jako celosvětově přední výrobce stavebních strojů. Hans Liebherr se vždycky stará o svoje výrobní závody osobně. Sám pracovat, sám myslet a nemluvit ale jednat, to je jeho deviza. Na místě si udělá vlastní obrázek, podrobně hovoří se zaměstnanci a potom se rychle, pragmaticky a přímo rozhoduje. Díky svému přístupu s nohama na zemi zůstává vždy v blízkosti požadavků svých zákazníků.

 • Převzetí odpovědnosti
  Od svého nástupu do stavební firmy svých rodičů si Hans Liebherr zachovává svůj přístup k rodinnému podniku. „Vždycky chtěl, aby všichni uvažovali společně, a aby nesli odpovědnost,“ prohlásil jednou Willi Liebherr o svém otci. To platí také pro zaměstnance. Přestože firemní skupina pod jeho vedením dosahuje velikosti koncernu, nevzniká velký centralizovaný koncern. Pro něj jsou důležité maximálně nezávislé části podniku, ve kterých svým zaměstnancům nechává prostor pro vlastní rozhodování. „Pokaždé, když jsem vybudoval novou provozovnu, dal jsem jí také nové vedení. Nechci, aby provozovna byla vedena shora,“ říká Hans Liebherr. Po jeho smrti v roce 1993 přebírají tři z jeho pěti dětí vedení společnosti. Dodnes jsou všichni společníci členové rodiny – a sice již třetí generace.

  Rodinná firma Převzetí odpovědnosti

  Od svého nástupu do stavební firmy svých rodičů si Hans Liebherr zachovává svůj přístup k rodinnému podniku. „Vždycky chtěl, aby všichni uvažovali společně, a aby nesli odpovědnost,“ prohlásil jednou Willi Liebherr o svém otci. To platí také pro zaměstnance. Přestože firemní skupina pod jeho vedením dosahuje velikosti koncernu, nevzniká velký centralizovaný koncern. Pro něj jsou důležité maximálně nezávislé části podniku, ve kterých svým zaměstnancům nechává prostor pro vlastní rozhodování. „Pokaždé, když jsem vybudoval novou provozovnu, dal jsem jí také nové vedení. Nechci, aby provozovna byla vedena shora,“ říká Hans Liebherr. Po jeho smrti v roce 1993 přebírají tři z jeho pěti dětí vedení společnosti. Dodnes jsou všichni společníci členové rodiny – a sice již třetí generace.

 • Stručný životopis Hans Liebherr

  1915 Narozen 1. dubna v Kaufbeurenu v jižním Německu
  1938 Hans Liebherr absolvuje zkoušku stavebního mistra a přebírá vedení stavební firmy svých rodičů.
  1949 Přihlášení patentu „Mobilní věžový otočný jeřáb“ a založení strojírenské továrny Hans Liebherr
  1964 Jmenování „Čestným doktorem inženýrem“ děkanem Technické vysoké škody v Cáchách, Prof. Dr. Weyresem
  1974 Čestný senátor univerzity v Karlsruhe jako uznání jeho „průkopnické technické vývojové práce“
  1986 Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo, předaný premiérem Lotharem Späthem
  1993 Zemřel 7. října v La-Tour-de-Peilz, ve švýcarském kantonu Waadt