Metody vhánění pilot při zakládání staveb

Při vhánění pilot lze do zeminy osadit takzvané nosné základové prvky (pažící nebo těsnící) a následně je vytáhnout. K obvyklým nosným základovým prvkům patří ocelové profily a piloty z železobetonu nebo ze dřeva. Tak lze například zhotovit štětovnicové stěny pro opěrné nebo zabezpečovací účely nebo budovat různé základové pilíře nebo těsnicí stěny. K metodám vháněných pilot patří vibrování, beranění a ražení.

Beranění

Vibrování

Ražení