Stabilizace stavebního podloží při zakládání staveb

Speciální hlubinné stroje Liebherr umožňují dosahovat zlepšení vlastností stavebního podloží. Stabilizace podloží skýtá následující výhody: Zvyšuje se přirozená nosnost podloží tak, aby absorbovala zatížení stavbou. Kromě toho se snižuje stlačitelnost (sedání) stavebního podloží. Stabilizace stavebního podloží umožňuje zpracování různých produktů. K tomu patří různé nosné prvky v podobě sloupů nebo pilot, pažení pro zajištění stavebních jam, svahů a hutněných těles při dopravních stavbách nebo těsnicí stěny pro ochranu proti povodním.

Promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

Promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

Promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

Promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí
Postup při promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí:
1. Nastavení polohy míchacího zařízení
2. Zapuštění míchacího zařízení a přidání pojiva
3. Promíchání zeminy až do finální hloubky
4. Vytažení rotujícího míchacího zařízení za stálého přidávání pojiva
5. Vytvrzení směsi zeminy s pojivem

Při promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí se rotující míchací nástroje otáčejí kolem svislé osy míchacího hřídele. Nástroje rozrušují strukturu zeminy a promíchávají pojivo se zeminou. Jako pojiva se zpravidla používají cementové suspenze.

Příklady použití promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

 • Často se používají vícenásobné vrtné tyče. Touto metodou lze dosáhnout lamelovitého zpevnění zeminy.

  Promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí jednou nebo několika vrtnými tyčemi

  Často se používají vícenásobné vrtné tyče. Touto metodou lze dosáhnout lamelovitého zpevnění zeminy.

 • Míchací technologie pro nezapažené promíchávání zeminy s pojivem lze vzájemně modulárně kombinovat.

  Stavebnicové míchací technologie

  Míchací technologie pro nezapažené promíchávání zeminy s pojivem lze vzájemně modulárně kombinovat.

 • Míchací zařízení tvoří duté vrtné tyče, které jsou na spodním konci osazeny lopatkami, břity nebo vrtulemi.

  Míchací zařízení při nezapaženém promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

  Míchací zařízení tvoří duté vrtné tyče, které jsou na spodním konci osazeny lopatkami, břity nebo vrtulemi.

 • Tryskami, které jsou osazené v dolní části míchacího zařízení, se do země pod tlakem vhání pojivová suspenze.

  Vpravování suspenze do země

  Tryskami, které jsou osazené v dolní části míchacího zařízení, se do země pod tlakem vhání pojivová suspenze.

 • Při vytahování míchacího zařízení se zemina ještě jednou promíchá za stálého přidávání pojiva.

  Zhotovení homogenního pilíře zpevněné zeminy

  Při vytahování míchacího zařízení se zemina ještě jednou promíchá za stálého přidávání pojiva.

 • Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 při promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí s trojitým nástrojem v podélném směru.

  Zhotovení těsnicí stěny při sanaci hráze

  Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 při promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí s trojitým nástrojem v podélném směru.

 • Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 s dvojitým míchacím zařízením v podélném směru při budování těsnicí stěny

  Těsnicí stěna uzavírající stavební jámu

  Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 s dvojitým míchacím zařízením v podélném směru při budování těsnicí stěny

 • Videozáznam promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí

  Video zobrazuje budování nosných pilířů metodou promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Video zobrazuje budování nosných pilířů metodou promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí. Spustit video
  Video zobrazuje budování nosných pilířů metodou promíchávání zeminy s pojivovou suspenzí.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Zpráva o využití strojů

  Promíchávání zeminy za sucha

  Promíchávání zeminy za sucha

  Promíchávání zeminy za sucha

  Promíchávání zeminy za sucha
  Postup při promíchávání zeminy za sucha za účelem plošného zlepšování vlastností zeminy při stavbě dopravních komunikací:
  1. Nastavení polohy míchacího zařízení
  2. Zapuštění míchacího nástroje přívodem stlačeného vzduchu
  3. Promíchání zeminy až do finální hloubky
  4. Přidávání pojiva při vytahování nástroje
  5. Vytvrzení směsi zeminy s pojivem
  6. Nanesení nosných vrstev a krycí vrstvy

  Při promíchávání zeminy za sucha rozrušuje jeden samostatný míchací hřídel strukturu zeminy. Tvoří jej duté vrtné tyče s míchacím zařízením a vypouštěcí tryskou. Jako pojiva se používají zpravidla cementy a vápna. Pojivo se přitom do zeminy zapracovává formou suchého prášku unášeného proudem stlačeného vzduchu. Míchací zařízení přitom rotuje vysokými otáčkami a promíchává zeminu s pojivem.

  Příklady použití promíchávání zeminy za sucha

 • Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL je vybaveno speciální míchací technologií a zásobníkem na vápno a cement.

  Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL s vybavením na promíchávání zeminy za sucha

  Vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL je vybaveno speciální míchací technologií a zásobníkem na vápno a cement.

 • Jako pojiva slouží převážně práškové cementy nebo vápenocementové směsi.

  Pojiva

  Jako pojiva slouží převážně práškové cementy nebo vápenocementové směsi.

 • Metoda je vhodná i za teplot pod bodem mrazu, protože do země není spolu s pojivem vpravována další voda.

  Použití při teplotách pod bodem mrazu

  Metoda je vhodná i za teplot pod bodem mrazu, protože do země není spolu s pojivem vpravována další voda.

 • Na zádi nosného zařízení jsou osazeny dva zásobníky materiálu s příslušnou čerpací technikou.

  Zásobník na vápno a cement

  Na zádi nosného zařízení jsou osazeny dva zásobníky materiálu s příslušnou čerpací technikou.

 • Plnění zásobníků pojivem na stavbě zajišťuje zásobovací vozidlo.

  Zásobovací vozidlo

  Plnění zásobníků pojivem na stavbě zajišťuje zásobovací vozidlo.

 • Míchací zařízení je osazeno výstupním otvorem, který umožňuje dávkování pojiva.

  Míchací zařízení

  Míchací zařízení je osazeno výstupním otvorem, který umožňuje dávkování pojiva.

 • Vytahování rotujícího míchacího zařízení za stálého přidávání pojiva probíhá zcela automaticky.

  Ovládání

  Vytahování rotujícího míchacího zařízení za stálého přidávání pojiva probíhá zcela automaticky.

 • V rastru rozmístěné pilíře zpevněné promíchanou zeminou zvyšují únosnost podloží, např. při stavbách dopravních komunikací.

  Plošné zakládání staveb

  V rastru rozmístěné pilíře zpevněné promíchanou zeminou zvyšují únosnost podloží, např. při stavbách dopravních komunikací.

 • Videozáznam promíchávání zeminy za sucha

  Video zobrazuje vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL při vytváření piloty technologií suchého promíchávání zeminy s pojivem.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Video zobrazuje vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL při vytváření piloty technologií suchého promíchávání zeminy s pojivem. Spustit video
  Video zobrazuje vrtací a pilotovací zařízení LRB 125 XL při vytváření piloty technologií suchého promíchávání zeminy s pojivem.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Promíchávání zeminy frézou

  Promíchávání zeminy frézou

  Promíchávání zeminy frézou

  Promíchávání zeminy frézou
  Slouží ke zhotovení tělesa směsné zeminy promícháváním rotující hlavou frézy.

  Při promíchávání zeminy frézou rozrušují rotující frézovací kola strukturu zeminy. Současně probíhá přidávání samovytvrzující pojivové suspenze. Jako pojiva se používají především cementy nebo směsi cementu s bentonitem. Přidáním vody vznikne suspenze. Frézovací kola míchacího zařízení přitom rotují kolem vodorovné osy. Zpracované úseky smísené zeminy mají pravoúhlý průřez.

  Použití promíchávání zeminy frézou

 • Míchací zařízení na promíchávání zeminy frézou tvoří čtyřhranná Kelly tyč a míchací frézovací hlava.

  Vrtací a pilotovací zařízení LRB 255 s vybavením na promíchávání zeminy frézou

  Míchací zařízení na promíchávání zeminy frézou tvoří čtyřhranná Kelly tyč a míchací frézovací hlava.

 • Hydraulicky poháněná frézovací kola osazená frézovacími zuby rozrušují a promíchávají zeminu.

  Míchací frézovací hlava se čtyřmi frézovacími koly

  Hydraulicky poháněná frézovací kola osazená frézovacími zuby rozrušují a promíchávají zeminu.

 • Protiběžně rotující frézovací kola zajišťují rovnoměrné promísení a homogenní výsledek.

  Promísení zeminy

  Protiběžně rotující frézovací kola zajišťují rovnoměrné promísení a homogenní výsledek.

 • Při záběru míchací frézovací hlavy do zeminy se injektážním potrubím do zeminy vpravuje pojivová suspenze, která se promíchává se zeminou.

  Záběr míchací frézovací hlavy

  Při záběru míchací frézovací hlavy do zeminy se injektážním potrubím do zeminy vpravuje pojivová suspenze, která se promíchává se zeminou.

 • Při vytahování frézovací hlavy stále pokračuje dávkované přidávání pojiva. Přitom se směs zeminy s pojivem rotačně promísí podruhé.

  Vytažení míchací frézovací hlavy

  Při vytahování frézovací hlavy stále pokračuje dávkované přidávání pojiva. Přitom se směs zeminy s pojivem rotačně promísí podruhé.

 • Do čerstvě zhotovených lamel stabilizované směsi zeminy lze podle potřeby vkládat armovací prvky.

  Vkládání armovacích prvků

  Do čerstvě zhotovených lamel stabilizované směsi zeminy lze podle potřeby vkládat armovací prvky.

 • Videozáznam promíchávání zeminy frézou

  Video zobrazuje provoz vrtacího a pilotovacího zařízení typu LRB 255 při promíchávání zeminy frézou.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Zhotovení tělesa směsné zeminy promícháváním rotující míchací frézovací hlavou. Přehrát video
  Video zobrazuje provoz vrtacího a pilotovacího zařízení typu LRB 255 při promíchávání zeminy frézou.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Dynamické zhutňování

  Dynamické zhutňování

  Dynamické zhutňování

  Dynamické zhutňování
  Schematické znázornění kónicky zhutněné oblasti při dynamickém zhutňování hutnicí deskou:
  1 Kónicky zhutněná oblast
  2 Násep (např. nosný štěrk)
  3 Účinná oblast hutnění
  4 Nenosná zemina
  5 Nosné podloží

  Dynamické zhutňování se provádí volným pádem hutnicí desky o velké hmotnosti z výšky až 40 metrů na zhutňované stavební podloží. Tento dynamický energetický impulz způsobí zhutnění vrstev stavebního podloží. Dopadový kráter vzniklý při dynamickém zhutňování se vyplní vhodným materiálem, který se případně také ještě dodatečně zhutní. K těmto pracím se používají hydraulická lanová rypadla řady HS, která umožňují provádět efektivní a automatizované zhutňování pomocí navijáku s funkcí volného pádu ovládaného řídicí jednotkou jeřábu.

  Dynamické zhutňování zeminy hutnicím závažím

 • Hutnicí deska se nechá volným pádem dopadnout na hutněné stavební podloží.

  Hutnicí deska

  Hutnicí deska se nechá volným pádem dopadnout na hutněné stavební podloží.

 • Série opakovaného pěchování: Provádění opakovaného pěchování hutnicí deskou dopadající do jednoho bodu hutnění.

  Opakované pěchování

  Série opakovaného pěchování: Provádění opakovaného pěchování hutnicí deskou dopadající do jednoho bodu hutnění.

 • Vzniklý dopadový kráter se vyplní vhodným materiálem, který se případně také ještě dodatečně zhutní.

  Dopadový kráter

  Vzniklý dopadový kráter se vyplní vhodným materiálem, který se případně také ještě dodatečně zhutní.

 • Používají se odolné stroje řady HS s velmi širokými pásovými podvozky a s výložníky s velkou nosností.

  Hydraulická lanová rypadla jako nosná zařízení

  Používají se odolné stroje řady HS s velmi širokými pásovými podvozky a s výložníky s velkou nosností.

 • Zvedání a volný pád jsou řízeny plně automaticky. Řízení volného pádu chrání před nežádoucím odvinutím lana.

  Automatické řízení

  Zvedání a volný pád jsou řízeny plně automaticky. Řízení volného pádu chrání před nežádoucím odvinutím lana.

 • Speciálně tvarované hutnicí desky umožňují provádět zhutňovací práce pod vodou. Zde probíhají práce na plovoucím pontonu.

  Zhutňování pod vodo

  Speciálně tvarované hutnicí desky umožňují provádět zhutňovací práce pod vodou. Zde probíhají práce na plovoucím pontonu.

 • Video

  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Videozáznam dynamického zhutňování

  Dynamické zhutňování zeminy hutnicí deskou
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Dynamické zhutňování je obzvlášť vhodné ke zhutňování písčitých zemin, které byly nasypány při rekultivaci půdy. Spustit video
  Dynamické zhutňování zeminy hutnicí deskou
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Zpráva o využití strojů

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy
  Postup při hloubkovém vibračním zhutňování zeminy:
  1. Nastavení polohy vibrační jehly na vedení výložníku
  2. Zásobník materiálu plní vpust přidávaným materiálem
  3. Spustí se vibrátor, který silou lanového posuvu s podporou stlačeného vzduchu na špičce vibrační jehly proniká až do finální hloubky a zeminu přitom roztlačuje do stran.
  4. Vibrátor se postupně zvedá, přidávaný materiál se vhání stlačeným vzduchem a poté se ještě jednou zhutní („upěchuje“) vibrací.
  5. Hotový pilíř s vysokou únosností.

  Hloubkové vibrační zhutňování zlepšuje vlastnosti soudržné zeminy. Přitom se do násypky vibrační jehly přidává hrubozrnný materiál. Tak vznikne nosný pískový nebo štěrkový pilíř. Uspořádání štěrkových pilířů v rastru umožňuje plošné zlepšení stavebního podloží.

  Hloubkové hutnění metodou vibračního pěchování s přídavným materiálem

 • Takzvaná vibrační jehla je vybavena zařízením na přidávání materiálu. Proniká do jemnozrnné zeminy, která není vhodná ke zhutnění.

  Metoda pilotování za sucha s přídavkem materiálu

  Takzvaná vibrační jehla je vybavena zařízením na přidávání materiálu. Proniká do jemnozrnné zeminy, která není vhodná ke zhutnění.

 • Pěchování se provádí stlačeným vzduchem. Ten vystupuje na špičce vibrační jehly a zpevňuje vzniklou dutinu.

  Přidávání materiálu stlačeným vzduchem

  Pěchování se provádí stlačeným vzduchem. Ten vystupuje na špičce vibrační jehly a zpevňuje vzniklou dutinu.

 • Po dosažení finální hloubky se vibrátor vyzvedne definovaným způsobem. Vpust materiálu zajišťuje dávkování štěrku nebo písku, který působením stlačeného vzduchu vystupuje ze špičky vibrátoru.

  Přídavek materiálu

  Po dosažení finální hloubky se vibrátor vyzvedne definovaným způsobem. Vpust materiálu zajišťuje dávkování štěrku nebo písku, který působením stlačeného vzduchu vystupuje ze špičky vibrátoru.

 • Opakovaným zapouštěním vibrátoru se zhutní přidaný materiál a navíc se pevně vtlačí nebo upěchuje do okolní zeminy.

  Pěchování

  Opakovaným zapouštěním vibrátoru se zhutní přidaný materiál a navíc se pevně vtlačí nebo upěchuje do okolní zeminy.

 • Střídavým zvedáním a spouštěním vibrátoru při současném dávkovém přidávání materiálu vznikne takzvaný pilíř s vysokou únosností.

  Hotový pilíř s vysokou únosností

  Střídavým zvedáním a spouštěním vibrátoru při současném dávkovém přidávání materiálu vznikne takzvaný pilíř s vysokou únosností.

 • Přidáváním externího materiálu s následujícím pěchováním vznikne nosný štěrkový pilíř. Ten se oproti neošetřené zemině vyznačuje vyšší tuhostí.

  Koncepce zakládání staveb

  Přidáváním externího materiálu s následujícím pěchováním vznikne nosný štěrkový pilíř. Ten se oproti neošetřené zemině vyznačuje vyšší tuhostí.

 • Menší skupiny pilířů bodově zlepšují stavební podloží. Plošné zlepšení rozsáhlými strukturami pilířů se používá např. u hrází nebo základových desek.

  Oblast použití

  Menší skupiny pilířů bodově zlepšují stavební podloží. Plošné zlepšení rozsáhlými strukturami pilířů se používá např. u hrází nebo základových desek.

 • Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy
  Postup hloubkového vibračního zhutňování zeminy:
  1. Vibrátor se nastaví do požadované polohy
  2. Vibrátor se aktivuje a pomalu se spouští na laně dolů. Tlaková voda na špičce vibrátoru působí podpůrně.
  3. Po dosažení finální hloubky se sníží proplach vodou.
  4. Postupné vytažení nahoru za současného vibrování. Vzniklý kráter se vyrovná přidáním štěrku.
  5. Válcovité zpevnění zhutněné zeminy

  Při hloubkovém vibračním zhutňování zeminy se provádí hutnění nesoudržných zemin ponorným vibrátorem. Vibrátor se nachází na spodním konci potrubí. Na pásovém jeřábu, lanovém rypadle nebo vrtné soupravě s lafetou je buď volně zavěšený na laně, nebo vedený po lafetě, a postupně zapouštěný do zeminy. Vibracemi v zemině dochází ke zhutnění volných částic zeminy do napěchovaného tělesa. V okolí vibrátoru vzniká těleso válcovitě zhutněné zeminy.

  Hloubkové hutnění metodou tlakového vibračního pěchování

 • Ponorný vibrátor proniká do zeminy působením vibrací a vlastní hmotnosti.

  Hloubkové vibrační zhutňování zeminy

  Ponorný vibrátor proniká do zeminy působením vibrací a vlastní hmotnosti.

 • Pro podporu přidávání materiálu na špičce vibrační jehly se používá tlaková voda nebo stlačený vzduch.

  Proplachová voda

  Pro podporu přidávání materiálu na špičce vibrační jehly se používá tlaková voda nebo stlačený vzduch.

 • Vytažení vibrátoru se provádí postupně ve stanovených časových intervalech. Přitom dochází ke zhutnění okolní zeminy.

  Zhutnění

  Vytažení vibrátoru se provádí postupně ve stanovených časových intervalech. Přitom dochází ke zhutnění okolní zeminy.

 • Při postupném zhutňování zeminy se do vzniklého kráteru současně shora plní hrubozrnný materiál.

  Přídavek materiálu

  Při postupném zhutňování zeminy se do vzniklého kráteru současně shora plní hrubozrnný materiál.

 • Ve zhutněných bodech vzniká těleso válcovitě zhutněné zeminy. Různým uspořádáním se provádí cílené zpevnění stavebního podloží.

  Koncepce zakládání staveb

  Ve zhutněných bodech vzniká těleso válcovitě zhutněné zeminy. Různým uspořádáním se provádí cílené zpevnění stavebního podloží.

 • Metoda tlakového vibračního pěchování se používá při zhutňování volně vrstvených zemin nebo umělých náspů. Tím je zajištěno plošné zlepšení stavebního podloží.

  Oblast použití

  Metoda tlakového vibračního pěchování se používá při zhutňování volně vrstvených zemin nebo umělých náspů. Tím je zajištěno plošné zlepšení stavebního podloží.

 • Videozáznam hloubkového vibračního zhutňování zeminy

  Vrtací stroj LB 24 je vybaven vibrační jehlou.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Na videu je zobrazen vrtací stroj typu LB 24 s ponorným vibrátorem osazeným na hlavním nosníku Spustit video
  Vrtací stroj LB 24 je vybaven vibrační jehlou.
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Zpráva o využití strojů