Stabilizace stavebního podloží při zakládání staveb

Speciální hlubinné stroje Liebherr umožňují dosahovat zlepšení vlastností stavebního podloží. Stabilizace podloží skýtá následující výhody: Zvyšuje se přirozená nosnost podloží tak, aby absorbovala zatížení stavbou. Kromě toho se snižuje stlačitelnost (sedání) stavebního podloží. Stabilizace stavebního podloží umožňuje zpracování různých produktů. K tomu patří různé nosné prvky v podobě sloupů nebo pilot, pažení pro zajištění stavebních jam, svahů a hutněných těles při dopravních stavbách nebo těsnicí stěny pro ochranu proti povodním.