Budování podzemních stěn jako metoda zakládání staveb

Podzemní stěny jsou hluboké výztužné konstrukce z betonu, železobetonu nebo pojiv zhotovené ve stavebním podloží. Mají statickou nebo těsnicí funkci. Při realizaci se postupně vyhloubí podzemní drážky. Vyhloubené drážky se zajistí proti zborcení zpevňujícím materiálem, zpravidla bentonitovou suspenzí. Při jednofázové metodě zůstává samovytvrzující suspenze v drážce. Při dvoufázové metodě se zpevňující suspenze po dosažení konečné hloubky z drážky odčerpá a nahradí např. betonem. V kombinovaných postupech se do ještě nevytvrzené suspenze vkládají různé betonové prefabrikáty, ocelové prvky nebo těsnicí pásy.