Budování podzemních stěn jako metoda zakládání staveb

Podzemní stěny jsou hluboké výztužné konstrukce z betonu, železobetonu nebo pojiv zhotovené ve stavebním podloží. Mají statickou nebo těsnicí funkci. Při realizaci se postupně vyhloubí podzemní drážky. Vyhloubené drážky se zajistí proti zborcení zpevňujícím materiálem, zpravidla bentonitovou suspenzí. Při jednofázové metodě zůstává samovytvrzující suspenze v drážce. Při dvoufázové metodě se zpevňující suspenze po dosažení konečné hloubky z drážky odčerpá a nahradí např. betonem. V kombinovaných postupech se do ještě nevytvrzené suspenze vkládají různé betonové prefabrikáty, ocelové prvky nebo těsnicí pásy.

Budování podzemních stěn drapákem

Dvoučelisťový hloubkový drapák

Dvoučelisťový hloubkový drapák

Dvoučelisťový hloubkový drapák
Postup budování lamely podzemní stěny z železobetonu:
1. Provedení výkopu dvoučelisťovým hloubkovým drapákem a vyplnění zpevňující suspenzí
2. Vložení pažnicové kolony
3. Vsazení armovacích výztuží
4. Naplnění betonu metodou betonování pod vodou při současném odčerpávání zpevňující suspenze

Při budování podzemních stěn zvedá dvoučelisťový hloubkový drapák lamely podzemních stěn. Drapák je přitom zavěšen na hydraulickém lanovém rypadle. Mechanické drapáky se otvírají a zavírají pomocí lana, hydraulické drapáky pomocí hydraulických válců. Hydraulické drapáky mohou být navíc osazeny pohyblivými vodicími lištami na rámu drapáku. To umožňuje vyrovnání drapáku ve výkopu.

Příklady použití dvoučelisťových hloubkových drapáků

 • Dvoulanový drapák se ovládá mechanicky tažným a uzavíracím lanem. Vícenásobné navinutí lana přes lanové kladky umožňuje zvýšení zavíracích sil drapáku.

  Náš nový dvoučelisťový hloubkový drapák HSG 5-18 C/L

  Dvoulanový drapák se ovládá mechanicky tažným a uzavíracím lanem. Vícenásobné navinutí lana přes lanové kladky umožňuje zvýšení zavíracích sil drapáku.

 • Hydraulicky poháněný systém táhel otevírá a zavírá čelisti drapáku. Hydraulický přívod drapáku zajišťují hadice nosného zařízení.

  Hydraulický dvoučelisťový hloubkový drapák

  Hydraulicky poháněný systém táhel otevírá a zavírá čelisti drapáku. Hydraulický přívod drapáku zajišťují hadice nosného zařízení.

 • Obvyklé šířky čelistí drapáku jsou v rozsahu mezi 0,4 a 1,5 metru. Rozměry otevřených čelistí drapáku leží mezi 2,8 až 3,6 metry.

  Rozměry drapáku

  Obvyklé šířky čelistí drapáku jsou v rozsahu mezi 0,4 a 1,5 metru. Rozměry otevřených čelistí drapáku leží mezi 2,8 až 3,6 metry.

 • Čelisti drapáku jsou vyměnitelné, pokud to umožňuje úprava základního rámu. To umožňuje různé šířky hloubených výkopů.

  Čelisti drapáku

  Čelisti drapáku jsou vyměnitelné, pokud to umožňuje úprava základního rámu. To umožňuje různé šířky hloubených výkopů.

 • Do čerstvě vyhloubeného výkopu lze navíc osazovat betonové prefabrikáty, ocelové profily nebo těsnicí pásy. Tyto práce se označují jako kombinované techniky.

  Prefabrikáty

  Do čerstvě vyhloubeného výkopu lze navíc osazovat betonové prefabrikáty, ocelové profily nebo těsnicí pásy. Tyto práce se označují jako kombinované techniky.

 • Po vyhloubení lamely podzemní stěny se provede osazení armovacího koše. Následně se výkop vyplní zdola nahoru litým betonem a odčerpá se zpevňující suspenze.

  Betonování dvoufázovou metodou

  Po vyhloubení lamely podzemní stěny se provede osazení armovacího koše. Následně se výkop vyplní zdola nahoru litým betonem a odčerpá se zpevňující suspenze.

 • Vodicí stěna se zhotoví před výkopem na obou stranách stěny. Slouží k vedení drapáku, vyrovnávání kolísání hladiny zpevňující suspenze a ochraně výkopu před zhroucením.

  Vodicí stěna pro vedení dvoučelisťového hloubkového drapáku

  Vodicí stěna se zhotoví před výkopem na obou stranách stěny. Slouží k vedení drapáku, vyrovnávání kolísání hladiny zpevňující suspenze a ochraně výkopu před zhroucením.

 • Animované video

  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Videozáznam dvoučelisťového hloubkového drapáku

  Animované video

  Videozáznam dvoučelisťového hloubkového drapáku
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Hydraulická lanová rypadla Liebherr při hloubení podzemní stěny pomocí mechanických a hydraulických dvoučelisťových hloubkových drapáků. Spustit video
  Videozáznam dvoučelisťového hloubkového drapáku
  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Zpráva o využití strojů

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.

  Budování podzemních stěn pomocí hydrofrézy

  Hydrofréza

  Hydrofréza

  Hydrofréza
  Budování podzemní stěny frézováním:
  1. Vyfrézování druhé části dlouhé třídílné primární podzemní drážky
  2. Vyfrézování třetí části
  3. Vyhloubení krátké sekundární podzemní drážky mezi dvěma dlouhými primárními podzemními drážkami

  Hydrofrézy se používají u velmi hlubokých stěn a zejména v tvrdých horninách. Na rozdíl od drapáku pracuje hydrofréza při budování podzemní stěny nepřetržitě. Frézovací kola uvolňují a rozmělňují stavební podloží. Čerpadlo uvnitř frézy zajišťuje pomocí hadic výplach ven z výkopu. Uvolněná hornina je tak vynášena nahoru z výkopu spolu s čerpanou zpevňující suspenzí. Znečištěná zpevňující suspenze se filtruje v čisticí soustavě a znovu se přivádí do výkopu.

  Frézování podzemních stěn

 • Hydrofrézu tvoří tyto hlavní části: Rám frézy, frézovací kola s hydraulickými motory, odsávací čerpadlo a vodítka.

  Hydrofréza

  Hydrofrézu tvoří tyto hlavní části: Rám frézy, frézovací kola s hydraulickými motory, odsávací čerpadlo a vodítka.

 • Hydrofrézy mají hydraulická vodítka zpravidla osazená na rámu frézy. Ta slouží k vyrovnávání hydrofrézy ve výkopu.

  Vodítka

  Hydrofrézy mají hydraulická vodítka zpravidla osazená na rámu frézy. Ta slouží k vyrovnávání hydrofrézy ve výkopu.

 • Technika frézování umožňuje nepřetržitý výkop. Fréza při něm jednou zajede do výkopu naplněného zpevňující suspenzí.

  Nepřetržitý výkop

  Technika frézování umožňuje nepřetržitý výkop. Fréza při něm jednou zajede do výkopu naplněného zpevňující suspenzí.

 • Fréza je poháněna palubní hydraulikou výkonného hydraulického lanového rypadla Liebherr.

  Přívod hydraulického oleje

  Fréza je poháněna palubní hydraulikou výkonného hydraulického lanového rypadla Liebherr.

 • Při hloubení lze dosahovat hloubky podzemních stěn více než 100 metrů.

  Enormní hloubky výkopů

  Při hloubení lze dosahovat hloubky podzemních stěn více než 100 metrů.

 • Těsnicí stěny se často budují jednofázovou metodou za účelem utěsnění proti spodní vodě. Zde jako hlavní utěsnění hráze.

  Těsnicí stěny

  Těsnicí stěny se často budují jednofázovou metodou za účelem utěsnění proti spodní vodě. Zde jako hlavní utěsnění hráze.

 • Sada je tvořená hydrofrézou, lanovým rypadlem jako nosným zařízením, systémem hadicových bubnů a příslušným separátorem písku.

  Sada pro budování podzemních stěn

  Sada je tvořená hydrofrézou, lanovým rypadlem jako nosným zařízením, systémem hadicových bubnů a příslušným separátorem písku.

 • Animace

  We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Hydraulicky poháněné hydrofrézy při budování Milánských stěn. Spustit video We need your consent This YouTube video is provided by Google*. If you load the video, your data - including your IP address - is transmitted to Google and may be stored and processed by Google inter alia in the USA. We have no influence over further data processing by Google. By clicking on "Accept", you consent to the transmission of data to Google for this video in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR and at the same time expressly consent to the transfer of data to the USA in accordance with Art. 49 (1) (a) GDPR. If you no longer wish to consent to each YouTube video individually in the future and wish to be able to load the videos without this blocker, you can also select "Always accept YouTube" and thereby consent to the associated data transmissions and transfers to Google and to the USA for all other YouTube videos which you open on our website in the future. Please note that, in the opinion of the European Court of Justice, there does not currently exist an adequate level of data protection in line with EU standards in the USA, and at present we cannot provide suitable safeguards to protect your data and offset this shortcoming. Possible risks to you of data transfer to the USA are that access by state authorities cannot be excluded and that your data could be processed for reasons of national security, criminal prosecution or for other purposes in the public interest of the USA, possibly without you being informed separately and without enforceable rights and effective means of redress being available to you. You can withdraw consent that you have given at any time with future effect via the settings. For further information, please see our Data Protection Declaration and Google's Privacy Policy. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Hledání stroje

  Který stroj Vás zajímá? Zde si můžete udělat přehled o našich systémech a vybavení strojů.