Diverzifikace pod centrální holdingovou společností

Mnohostranný podnik s různými obory produktů potřebuje jasné a efektivní struktury vedení. Proto se od roku 1983 všechny nitky sbíhají v centrální holdingové společnosti. Společnost Liebherr-International AG vede celý podnik až dodnes.

Sídlem nové holdingové společnosti je Bulle ve Švýcarsku.

Sídlem nové holdingové společnosti je Bulle ve Švýcarsku.

1983 Centrální holdingová společnost pro firemní skupinu

Pro Hanse Liebherra jsou spolehlivost a kontinuita nejdůležitějšími devizami ve vedení společnosti. Proto včas začíná s přípravou pro střídání generací. Již v sedmdesátých letech dává organizační struktuře nový směr. K tomu patřilo mimo jiné také rozdělení na německý a švýcarský koncern Liebherr.

V roce 1983 nastupuje společnost Liebherr-International AG se sídlem ve švýcarském městě Bulle do čela firemní skupiny jako centrální holdingová společnost. Akcionáři této společnosti jsou dodnes všichni členové rodiny Liebherr.

Premiér Lothar Späth předává Hansi Liebherrovi Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo.

Premiér Lothar Späth předává Hansi Liebherrovi Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo.

V roce 1986 získává Hans Liebherr od Lothara Spätha Velký kříž Řádu za zásluhy.

1984–‘86 Různá vyznamenání za životní přínos Hanse Liebherra

V roce 1976 Hans Liebherr odchází z operativního obchodu a soustředí se na strategické vedení společnosti.

Jeho životní přínos a podnikatelská osobnost jsou stále vnímány a oceňovány. V únoru 1984 jej univerzita Eberhard Karls Universität v Tübingenu jmenuje čestným senátorem. Následuje mnoho dalších ocenění, mimo jiné je v roce 1986 vyznamenán Velkým křížem Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo.

D926 je jedním ze vznětových motorů, které Liebherr vyvinul.

D926 je jedním ze vznětových motorů, které Liebherr vyvinul.

1984 Ovládnutí klíčových technologií vlastními silami

Aby společnost Liebherr splnila vysoké nároky na kvalitu svých produktů, klade velký důraz na zvládnutí klíčových kompetencí. Proto důležité konstrukční skupiny pocházejí z vlastního vývoje a výroby. Podle segmentu produktů v současnosti dosahuje podíl vlastní výroby ve firmě přes 60 %.

Příkladem je sériová výroba vznětových motorů zahájená v roce 1984. Liebherr v této době rozpoznává optimalizační potenciál stavebních strojů a konstruuje vlastní motory, které spolehlivě pracují i v těch nejtěžších podmínkách.

Toronto (Kanada): Šplhací jeřáby Liebherr při stavbě mrakodrapu. První jeřáby tohoto typu byly vyrobeny v roce 1985.

Toronto (Kanada): Šplhací jeřáby Liebherr při stavbě mrakodrapu. První jeřáby tohoto typu byly vyrobeny v roce 1985.

Šplhací jeřáby Liebherr umožňují stavbu 68poschoďové výškové budovy Scotia Plaza v kanadském Torontu.

1988 Čtyřicátý obchodní rok firemní skupiny

Po čtyřech desetiletích historie firmy je bilance stále pozitivní. Strategie sestávající z investicí a expanze zajišťuje plně konsolidovaný obrat přes tři miliardy DM. Po mnoho let probíhající diverzifikace učinila společnost Liebherr jako firemní skupinu nezávislou na konjunkturálním kolísání a nestálosti trhů.

Finanční nezávislost umožňuje intenzivně připravovat a dlouhodobě realizovat produktové záměry orientované do budoucnosti. Výrobní program udržitelně rostoucí tímto způsobem je východiskem pro získávání nových strategických trhů.