Mimořádný růst a vysoké investice

V pátém desetiletí trvání firmy probíhá vývoj skupiny velmi dynamicky: Rozsáhlé investice a nové organizační struktury posilují mezinárodní konkurenční pozici.

Osazování desek tištěných spojů v Lindau (Německo)

Osazování desek tištěných spojů v Lindau (Německo)

U mnoha produktů Liebherr má elektronika rozhodující roli. Firemní skupina se proto při výrobě stavebních a důlních strojů, námořních jeřábů, letadel a kolejových vozidel a dalších strojů spoléhá na pokrokové technologie vlastní výroby.

2001 Propojení s odborností v oblasti elektroniky

Společnost Liebherr-Elektronik GmbH v německém Lindau zahajuje provoz. Vysoce moderní kompetenční středisko vyrábí elektronické konstrukční moduly a systémy, mimo jiné pro stavební a důlní stroje, námořní jeřáby, letadla a kolejová vozidla.

Kolem třetiny zaměstnanců se podílí na výzkumu a vývoji. Tito zaměstnanci mají rozsáhlé zkušenosti s navrhováním elektronického hardware a široké znalosti v oblastech letecké dopravy a průmyslových aplikací.

Isolde Liebherr a Willi Liebherr v roce 2004 na odborném stavebním veletrhu Bauma v Mnichově

Isolde Liebherr a Willi Liebherr v roce 2004 na odborném stavebním veletrhu Bauma v Mnichově

2002 Restrukturalizace podle segmentů produktů

Dřívější organizace firemní skupiny podle států je nahrazena strukturou podle segmentů produktů. Důležitý krok pro silnější spojení prodejních a technologických zdrojů a jejich ještě efektivnější využití.

Liebherr-International AG v Bulle (Švýcarsko) jako holdingová společnost centrálně rozhoduje o zásadních otázkách firemní politiky, vývoje, produktů, ale také o otázkách finanční a investiční politiky. Produktové divize fungují jako samostatné obchodní jednotky. Tím je zajištěno cílené a koordinované obchodování v rámci příslušného segmentu produktů. To umožňuje rychlejší zavádění novinek na trh.

 • 2004 Stroje na výrobu ozubení pro indický trh

  V indickém Bengalúru se v roce 2004 otevírá nový výrobní závod. Liebherr Machine Tools India Pvt. Ltd. zajišťuje pro indický trh konečnou montáž a uvádění do provozu strojů na výrobu ozubení a zajišťuje prodej a servis.

 • 2004 Nový výrobní závod v Číně

  V severočínském městě Ta-lien otevírá Liebherr nový závod na výrobu zemních strojů. Od tohoto okamžiku se zde vyrábí pásová rypadla a kolové nakladače pro místní trh.

 • 2005 Výroba námořních jeřábů u Baltského moře

  Vývoj a výroba námořních jeřábů u Baltského moře: V německých Roztokách otevírá společnost Liebherr-MCCtec Rostock GmbH výrobní závod na přístavní, lodní a plovoucí jeřáby.

 • 2005 Systémy pro leteckou dopravu v Brazílii

  V roce 2005 byla založena společnost Liebherr Aerospace Brasil Ltda. v brazilském městě Guaratinguetá. Specializuje se na přesné obrábění, opracování povrchů a montáž špičkových technologických komponent pro ovládací systémy letadel a řídicí systémy, systémy letového řízení a podvozky letadel.

 • 2007 Komerční chladicí boxy pro Malajsii

  V Kluangu (Malajsie) sídlí společnost Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD., která od roku 2007 vyrábí chladicí a mrazicí zařízení pro komerční využití, jako například mrazicí boxy na zmrzlinu.

 • 2003–‘08 Mimořádně dynamický růst

  V letech 2003 až 2008 firemní skupina roste mimořádně rychle. Konsolidovaný celkový obrat se v tomto období více než zdvojnásobuje a dosahuje 8,4 miliard EUR.

  Současně Liebherr investuje téměř 2,8 miliard EUR do rozšíření stávajících provozoven a vybudování nových výrobních závodů.

  Také se významně rozšiřuje prodejní a servisní struktura. V rámci firemní skupiny vzniká v průběhu těchto šesti let téměř 12 000 nových pracovních míst.

  Slunečníky s jeřábovou technologií v Saúdské Arábii

  Slunečníky s jeřábovou technologií v Saúdské Arábii

  Společnost Liebherr vyvinula a vyrobila celkem 250 slunečníků pro poutníky v Medíně (Saúdská Arábie). Slunečníky se otvírají pomocí jeřábové techniky a tvoří celkovou zastíněnou plochu 156 000 m², která se využívá jako rozšířená modlitební plocha před mešitou. Otvírání a zavírání každého slunečníku zajišťuje elektromechanický pohon. Centrální jednotka ovládá a monitoruje pohyby všech 250 slunečníků, které se kompletně otevřou nebo zavřou za necelých 15 minut.

  2008–‘09 Velkoplošné slunečníky pro Medínu

  Výrobní závod Liebherr-Werk Ehingen GmbH získává zakázku na výrobu velkoplošných slunečníků pro poutní místo v saúdskoarabské Medíně.

  Při vývoji slunečníků o výšce 15 m firma využívá svých zkušeností s jeřábovými technologiemi. Aby slunečník poskytoval stín, musí hydraulický válec rozvinout střešní plochu a zvednout ji o pět metrů. Každý z 250 vyrobených slunečníků skýtá ochranu před sluncem přibližně 800 poutníkům.

  Mostové jeřáby na překládku kontejnerů Liebherr v přístavu Southampton (Velká Británie)

  Mostové jeřáby na překládku kontejnerů Liebherr v přístavu Southampton (Velká Británie)

  2009 Stabilita i v nestálých časech

  Liebherr jako mezinárodní firemní skupina také pociťuje důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize. I přes pokles obratu zůstává počet zaměstnanců stabilní a pokračují centrálně řízené investice. Jako již v dobách dřívějších recesí se také nyní prokazuje, že rozmanitost produktů a přítomnost na různých trzích stabilizuje celou firmu. Již v následujícím roce firemní skupina opět dosahuje růst obratu o téměř deset procent.