Od středně velké společnosti k mezinárodní firemní skupině

20 let po založení firmy zaměstnává Liebherr na celém světě téměř 6 000 zaměstnanců. Obrat neustále roste, i přes kolísající konjunkturu. Liebherr expanduje a zakládá další obchodní jednotky.

Pásové rypadlo RT 1000 vyráběné v Colmaru má provozní hmotnosti 20 tun.

Pásové rypadlo RT 1000 vyráběné v Colmaru má provozní hmotnosti 20 tun.

1961 První provozovna ve Francii

Z důvodu rozšíření firmy za hranice Německa zakládá Liebherr koncem padesátých let první společnosti v Irsku, v Jihoafrické republice a v Rakousku.

Při hledání vhodné lokality pro novou výrobní provozovnu pásových rypadel se Liebherr rozhodl pro Colmar ve francouzském Alsasku. Rozhodující je centrální poloha v Evropě a dobrá dopravní infrastruktura. Volbou umístění provozovny ve Francii má být usnadněn přístup na tamní trh.

Velké stroje pro velké projekty

Po položení základního kamene v červenci 1961 se provozovna v Colmaru rychle rozvíjí. Zemní práce, demolice, stavby tunelů – s rostoucími požadavky se zvětšují rozměry a z francouzského výrobního závodu se v průběhu let rozvíjí specializovaný odborník na pásová rypadla. Z postupující specializace vznikají nové oblasti obchodních činností. Již o deset let později zahajuje Liebherr výrobu důlních rypadel.

Prof. Dr. Weyres předává Hansi Liebherrovi titul čestného doktora Technické univerzity v Cáchách.

Prof. Dr. Weyres předává Hansi Liebherrovi titul čestného doktora Technické univerzity v Cáchách.

Jmenování „Čestným doktorem inženýrem“ děkanem Technické univerzity v Cáchách

1964 – čestný doktorát pro Hanse Liebherra

Více než 30 patentů na věžové otočné jeřáby, kolem 20 na hydraulická rypadla a přes desítku na míchací zařízení – inovace Liebherr usnadňují práci na mnoha stavbách světa.

Kromě technických předností je to především podnikatelský výkon, kterým si Hans Liebherr na veřejnosti zasloužil svoji reputaci. Technická univerzita v Cáchách ocenila tyto zásluhy udělením titulu čestného doktora.

1968 – pozitivní bilance po dvou desetiletích růstu

Ve druhé polovině šedesátých let Liebherr dále rozšiřuje svůj úspěch i navzdory hospodářské recesi. Bilance 20. obchodního roku: Obrat 400 mil. DM a 6 000 zaměstnanců na celém světě. Liebherr se úspěšně etabloval jako průkopnický výrobce stavebních strojů a napříč obory vstoupil do nových oblastí obchodních činností.

Praotec mobilních jeřábů Liebherr: Jeřáb AK 40 s maximální nosností šesti tun.

Praotec mobilních jeřábů Liebherr: Jeřáb AK 40 s maximální nosností šesti tun.

1969 Z Ehingenu do celého světa

Liebherr neexpanduje pouze v zahraničí, ale také v Německu. Založení firmy Liebherr-Werk Ehingen GmbH v roce 1969 bylo počátkem cesty k přednímu výrobci autojeřábů a pásových jeřábů. I přes těžké konkurenční podmínky si Liebherr zajišťuje v následujících letech plné vytížení objednávkami. Export láká. Oddělení výzkumu a vývoje přispívá k úspěšné expanzi. Ať už se jedná o řešení autojeřábu, lodního nebo plovoucího jeřábu – inženýři usilovně pracují na nových možnostech využití a na neustálém zvyšování nosnosti.