Novinky | 04/01/2018 Společnost Liebherr slaví dokončení hrubé stavby vývojového a předváděcího střediska v Kirchdorfu

Hrubá stavba nové zkušební haly a správní budovy vývojového a předváděcího střediska Liebherr je hotová.

Jeden obrázek, web (326 KB)

Automatizace nabývá čím dál významnější role také ve stavebnictví. Ať už se jedná o samořízená vozidla nebo rozpoznávání okolí – základem mnoha perspektivních inovací je software. Aby si společnost Liebherr zachovala svoji konkurenceschopnost i v této oblasti, je v nové správní budově vývojového a předváděcího střediska celé jedno podlaží vyhrazeno pro softwarové oddělení. Dále zde bude také umístěno středisko Cave Automatic Virtual Environment (zkráceně CAVE). Toto prostředí je určeno k simulaci trojrozměrné virtuální reality. CAVE bude umožňovat společnou práci lokálně nebo globálně distribuovaných pracovních skupin při vývoji produktů.

Zkušební hala s plochou 4 500 m² bude srdcem střediska. Je určena pro výrobu prototypů, jejich uvádění do provozu a optimalizaci. Bude umožňovat výrobu a montáž všech strojů do hmotnosti 150 tun, které v současné době tvoří nabídku společnosti Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. Kromě toho je zde potenciál i pro větší stroje. Po uvedení do provozu bude provozovna disponovat roční kapacitou na montáž až 20 nových prototypů a provádění zkoušek až 40 strojů.

V závěrečné etapě výstavby bude na pozemku o výměře 12,68 hektarů nacházejícím se jižně od okresní silnice 7580 ve směru na Fellheim vybudována zkušební hala se správní budovou, velký zkušební areál se zkušební dráhou a předváděcí prostor.