Novinky | 07/12/2017 Společnost Liebherr je partnerem při výrobě největšího demoličního rypadla v Evropě.

V současné době největší demoliční rypadlo v Evropě při práci

Jeden obrázek, web (158 KB)

Přídavné hydraulické funkce, jako je teleskopické vysouvání výložníků, vyžadovaly úpravu původní hydraulické soustavy. K tomu bylo nutné rozdělit stávající hnací ústrojí. Vznikla potřeba konfigurovat další čerpadlo pro použití mezi čerpadlem otočného ústrojí Liebherr DPVG280 a stávajícím trojitým zubovým čerpadlem pro pomocné funkce, které umožní další funkce demoličního rypadla, jako je otáčení čelistí a teleskopické vysouvání výložníku. Pro tento účel vyvinula společnost Liebherr čerpadlo DPVO165, které umožňuje jednoduché integrování do stávajícího hnacího ústrojí. Pro rozšíření čerpadla DPVG zvolil Liebherr vhodný adaptér modulárního systému a hnací hřídel pro osazení trojitého zubového čerpadla. Čerpadlo tak bylo možné kompletně integrovat do stroje. „Hned první uvedení stroje do provozu dokázalo, že rozhodnutí pana Muriho pro použití přídavných komponent Liebherr přineslo velké výhody,“ prohlašuje inženýr Franz Muri.

Celkem čtyři provozní čerpadla a jedno nastavitelné čerpadlo Liebherr umožnila významné zvýšení výkonu hydraulické soustavy demoličního rypadla. Také srdce stroje – 12válcový vznětový motor D9512 s výkonem 565 kW a zdvihovým objemem 25 litrů – pochází od společnosti Liebherr. Hydraulicky rozšiřitelný podvozek navíc umožňuje zúžení rypadla, které se díky tomu snadněji přepravuje.

Vývoj koncepce A-Rex M9300 trval přes tři roky. Inženýři Franz a Christian Muri z rodinné firmy Aregger se přitom úzce soustředili na specifické požadavky demoličních prací. Rozšířené funkce hnacího ústrojí byly realizovány v úzké spolupráci se společností Liebherr Machines Bulle S.A. Tímto způsobem vznikl doposud největší demoliční stroj s pracovní výškou 70 metrů včetně výložníku a s provozní hmotností 300 tun. V současné době se tento obří stroj nachází na demolici průmyslové zóny Schweizerhalle v Bazileji, kde pracuje již od poloviny června.