Tiskové zprávy | 19/01/2021 Při hrozící nehodě: Nový brzdový asistenční systém kolových nakladačů Liebherr zkracuje brzdnou dráhu

  • Brzdový asistenční systém a mapa rizikových míst jsou nové funkce inteligentního asistenčního systému kolových nakladačů, které umožňují aktivní detekci osob za zádí stroje
  • Brzdový asistenční systém: Automatické snížení rychlosti pro odvrácení nehody
  • Mapa rizikových míst: Bezpečný pracovní proces díky identifikaci nebezpečných zón

Aktivní detekce osob je inovativní asistenční systém kolových nakladačů Liebherr L 526 až L 586 XPower®. Společnost Liebherr od nynějška rozšiřuje aktivní detekci osob o dvě funkce: brzdový asistenční systém a mapu rizikových míst. Brzdový asistenční systém automaticky sníží rychlost kolového nakladače až do zastavení, pokud aktivní detekce osob vydá varovný signál. Mapa rizikových míst vizualizuje možné nebezpečné zóny v provozním areálu pomocí údajů GPS v systému LiDAT pro přenos dat a lokalizaci stroje vyvinutém společností Liebherr.

K nehodám kolových nakladačů dochází ze statistického hlediska nejčastěji v okamžiku, kdy se obsluha stroje po provedeném naložení začne rozjíždět dozadu. Couvání je obzvlášť nebezpečné, pokud se v pracovním prostoru kolového nakladače zdržují osoby. V takovýchto situacích nese obsluha stroje velkou odpovědnost, protože nehoda způsobená stavebním strojem mívá za následek těžká poranění a vysoké hmotné škody. Společnost Liebherr proto rozšiřuje své asistenční systémy pro zajištění maximální možné bezpečnosti. Aktuálním příkladem je aktivní detekce osob za zádí stroje, která je od nynějška rozšířena o integrované pomocné funkce brzdění a mapy rizikových míst.

Brzdový asistenční systém: Automatické snížení rychlosti zkracuje brzdnou dráhu

Akustickými signály a vizuálně na displeji varuje aktivní detekce osob obsluhu stroje před nebezpečím za zádí kolového nakladače. Asistenční systém pomocí inteligentních senzorů automaticky rozlišuje mezi osobami a objekty, což mu umožňuje vydávat cílená varování před hrozícím úrazem.

V případě osob nacházejících se za zádí kolového nakladače vydá aktivní detekce osob cílené varování na větší vzdálenost než u statických překážek, jako jsou stěny, sloupy nebo jiná vozidla. Díky tomu asistenční systém obsluhu stroje nezatěžuje a nerozptyluje zbytečnými signály.

Jakmile aktivní detekce osob zjistí nové nebezpečí, nový brzdový asistenční systém sníží rychlost kolového nakladače až do zastavení. Proces brzdění se tak zahájí dříve a rychleji než u ručně ovládaného brzdění, protože u brzdového asistenčního systému odpadá reakční doba člověka. Díky tomu se zkrátí brzdná dráha o několik metrů, což minimalizuje četnost a závažnost úrazů.

Automatické snížení rychlosti brzdovým asistenčním systémem se provádí prostřednictvím hydrostatické komponenty hnacího ústrojí. To znamená, že obsluha stroje může provozní brzdy kolového nakladače regulérně používat i nadále a také souběžně s brzdovým asistenčním systémem.

Mapa rizikových míst: Minimalizace rizik díky vizualizaci nebezpečných zón

Vedle brzdového asistenčního systému je mapa rizikových míst druhou novou funkcí aktivní detekce osob za zádí stroje. Pokaždé, když asistenční systém zjistí nebezpečí a vydá výstražný signál, bude signál GPS přenesen do systému LiDAT, který vyvinula společnost Liebherr pro přenos dat a lokalizaci stroje. Společnost Liebherr takto každému provozovateli kolového nakladače s aktivní detekcí osob zpřístupní v systému LiDAT mapu Google Maps s těmito body GPS.

Výsledkem je mapa rizikových míst, která vizualizuje nebezpečné oblasti a možné zdroje nehod v provozním areálu. Provozovatel tak získá pomůcku, s jejíž pomocí může přijímat další opatření k prevenci nehod a zvyšování bezpečnosti. Může tak například upravit komunikace pro pěší, rozmístit uzávěry a změnit rizikové pracovní procesy. Provozní vedoucí může mapu rizikových míst využít při školeních zaměstnanců a upozornit je na nebezpečné situace.

Další inteligentní asistenční systémy kolových nakladačů pro vyšší bezpečnost

Společnost Liebherr nabízí ke svým kolovým nakladačům střední a velké typové řady různé inteligentní asistenční systémy. Kromě aktivní detekce osob k nim patří například adaptabilní pracovní osvětlení, monitorování prostoru před strojem, kamera Skyview 360°, senzoricky podporovaný systém na kontrolu tlaku v pneumatikách nebo nové vážní zařízení. Používáním asistenčních systémů usiluje společnost Liebherr o zvyšování bezpečnosti, komfortu a poskytování podpory obsluze stroje. Všechny systémy byly vyvinuty společností Liebherr a jsou plně integrovány do řídicí jednotky stroje.