Tiskové zprávy | 18/01/2021 Digitalizované zakládání staveb: Lokalizační systém LIPOS® pomáhá při provádění pilot průběžným šnekem

Každá stavba spočívá na silném základu, který musí unést veškeré zatížení nacházející se nad ním. Pokud však podloží nemá dostatečnou únosnost nebo je nestabilní, nastupují společnosti provádějící zakládání staveb, aby požadovanou únosnost zajistily. Společnost Liebherr dává nyní realizátorům zakládání staveb k dispozici systém LIPOS, což je digitální nástroj, který různými metodami usnadňuje tyto práce.

Společnost Krankenanstalten GmbH KRAGES z rakouského Hradska staví v Oberwartu obecnou veřejnou nemocnici. Tato novostavba v těsné blízkosti stávající nemocnice má v místě zajišťovat špičkovou lékařskou, ošetřovatelskou a terapeutickou péči. Aby stavební podloží uneslo stavbu celé nemocnice, bylo nutné nejdříve provést komplexní založení stavby, aby později nedošlo k sedání a tím k poškození nové budovy.

Firma Züblin Spezialtiefbau Ges.m.b.H. vybavila svůj první vrtací stroj Liebherr pro dobu digitální

V rámci zakládání celé novostavby dostala firma Züblin Spezialtiefbau Ges.m.b.H. zakázku spočívající ve vybudování 1 310 pilot na ploše 23 000 m². Piloty o průměru 630 mm měly být vybudovány metodou vrtání pilot z litého betonu prováděnou průběžným šnekem. Maximální hloubka základových pilot je 16 m. Na začátku stavebních prací byla naplánována etapa zakládání na dobu přibližně 4 měsíců, během které se mělo vybudovat přes jeden tisíc pilot. Firma Züblin Spezialtiefbau na tuto práci nasadila vrtací stroj Liebherr LB 28, který byl poprvé vybaven lokalizačním systémem LIPOS. Vedle vrtacího stroje LB 28 stojí čerpadlo betonových směsí Liebherr THS 110, které zajišťuje okamžité přečerpání dodaného betonu na místo cílového uložení.

Nalezení všech vrtacích bodů a následovné napolohování vrtacího stroje bylo velmi rychlé

Staveniště bylo nejdříve přesně zaměřeno a poloha každé jednotlivé piloty byla přesně zaznamenána. Zaznamenané údaje byly obratem přeneseny formou digitálního vrtacího plánu do lokalizačního systému LIPOS na stroji Liebherr. Do vrtacího stroje byl načten vrtací plán s daty staveniště a seznamy pilot jako podklad pro prováděné práce. V kabině se nachází pomocný monitor, který obsluze průběžně zobrazuje aktuální polohu stroje s centimetrovou přesností. Vrtací stroj LB 28 tak umožňuje snadné najetí na každý z 1 310 vrtacích bodů bez nutnosti použití vytyčovacích kolíků nebo orientačních barevných značek. Obsluha nemusí při pojezdu pásovými podvozky nebo během manipulace s betonářskými hadicemi dávat pozor na případné vytyčovací značky. Může se soustředit na to podstatné, je mnohem flexibilnější, volnější a díky tomu i rychlejší při přemísťování vrtacího stroje. Navíc se také zjednodušuje systém rozmístění vybavení staveniště. Čerpadlo betonových směsí, výztuže a další nářadí a materiál lze optimálně rozmístit kolem vrtacího stroje.

Produktivita jako výsledek kombinace výkonné technologie stroje a sofistikovaných asistenčních systémů

Vrtací stroj LB 28 dosahuje nadprůměrný vrtací výkon za den a stavební práce jsou dokončené s předstihem oproti plánu, a sice již po 3 měsících. Důvodem je kromě spolehlivého stavebního stroje Liebherr mimořádně produktivní způsob práce. Lokalizačním systém LIPOS přitom má rozhodující roli. Bez tohoto systému by bylo nutné minimálně 3× denně znovu vyměřovat, kolíkovat a označovat body vrtání. Značné vícepráce, které díky systému LIPOS kompletně odpadají. Veškerý personál stavby má neustále aktuální přehled o tom, kde přesně se piloty nacházejí, které piloty již jsou dokončené, a které ještě zbývá vybudovat. Pro stavbyvedoucího Haralda Fuggera, je po zkušenostech získaných na stavbě v Oberwartu jedno zcela jasné: „Zejména u technologie vrtání pilot z litého betonu prováděné průběžným šnekem je lokalizačním systém LIPOS optimálně vhodný pro realizaci stavby. Tento systém se na stavbě dobře osvědčil, protože zjednodušil jednotlivé pracovní kroky a umožnil průběžnou kontrolu a sledování v reálném čase. Řízení kvality se díky automatickému zpracování procesů mnohonásobně zvyšuje. Pro obsluhu stroje je systém LIPOS v zásadě intuitivní a přívětivý díky svému snadnému ovládání.“