Tiskové zprávy | 04/06/2019 Koncern GFL Infrastructure rozšiřuje strojový park o demoliční rypadlo Liebherr R 950 s velkým dosahem

  • Stroj byl představen Národní asociací demoličních firem na veletrhu Demolition Rockies 2019
  • Firma uvede nové demoliční rypadlo R 950 do provozu v rámci svého projektu při demolici nemocnice v Torontu

Newport News, VA (USA), 4. duben 2019 – Krajina v Torontu se mění a koncern GFL Infrastructure přispívá k vytvoření nové siluety největšího města Kanady. Firma nedávno rozšířila svůj strojový park o nové demoliční rypadlo Liebherr R 950.

Divize demolic koncernu GFL Infrastructure Group zaměstnávající kolem 150 zaměstnanců nabízí demoliční práce a služby spojené s likvidací nebezpečných látek. Firma disponující rozsáhlým speciálním vybavením má za sebou několik desetiletí zkušeností v oblasti průmyslu a obchodu.

Firma GFL sídlí v Torontu a její strojový park čítá již několik vysoce výkonných demoličních strojů Liebherr. „Jsou velmi spolehlivé“, říká Travis Willison, zástupce ředitele divize demolic. „Automatické systémy mazání těchto strojů jsou báječné. Hydraulické systémy jsou úžasné. Hlavní výhoda stroje spočívá v tom, že každý stroj tvoří samostatnou jednotku, kterou lze kdykoliv podle potřeby snadno přemístit.“

Desítky návštěvníků měly příležitost si vyzkoušet ovládání demoličního rypadla R 950 a čtyř dalších strojů Liebherr při prezentaci demoličních prací na veletrhu Demolition Rockies 2019 v Auroře, Koloradu, organizované Národní demoliční asociací.

Demoliční rypadla R 950 jsou rychlá, efektivní, bezpečná, a jsou koncipovaná pro cílenou demolici velkých průmyslových staveb. Celý stroj vyrábí společnost Liebherr, to znamená, že všechny systémy jsou navzájem sladěné a integrované do celkové konstrukce. Práce ze země umožňuje u strojů Liebherr s velkým dosahem provádět demolice stavebních objektů nižších než 4 metry, bez nutnosti mít na staveništi ještě další stroj. Stroj umožňuje práci o poloměru 360°, což je důležité na staveništích s nedostatkem prostoru, a také pro snadnější montáž demoličního pracovního nářadí.

„Průmysl v Torontu se velmi změnil,“ říká Willison. „Všechno je kompaktnější. Nikde není dostatek místa a prostoru, který by umožňoval přístup ke stavbě. Proto je výhodou mít stroj s dosahem 20 nebo 25 metrů, který umožňuje bezpečnou a efektivní práci.“

S dosahem 30 metrů a kapacitou pro manipulaci s nástrojem o hmotnosti 3,5 tuny je demoliční rypadlo R 950 dostatečně velké, aby zvládalo i velké demoliční práce. I přes svoji velikost lze rypadlo R 950 snadno přepravovat díky hydraulicky výsuvnému podvozku. Tento výsuvný podvozek usnadňuje přepravu stroje ze staveniště a na něj. Roztažením výsuvného podvozku lze získat větší základnu, která zlepšuje stabilitu stroje.

Firma spolupracuje také se zákazníky, kteří provádějící speciální práce v souvislosti s životním prostředím, udržitelným odpadovým hospodářstvím, likvidací odpadů a protierozní ochranou. „Jsme velmi vytížení,“ prohlašuje Willison. „Rozšíření strojového parku o demoliční rypadlo Liebherr R 950 nám pomůže k dalšímu rozšíření naší firmy a k postupu na další úroveň. Pro každou práci máme vhodné vybavení.“

Demoliční rypadla Liebherr s vysokým dosahem jsou vybavena také výsuvným výložníkem, na který lze nasadit pracovní nářadí umožňující použití stroje pro různé účely. Kamera umožňuje obsluze výhled při pohybu pracovního nářadí ve stavební konstrukci, anebo pokud je konec pracovního nářadí mimo dohled.

„Stroje s velkým dosahem nepotřebují demoliční kouli,“ vysvětluje Willison, který má v oboru více než 20 let zkušeností. „Demoliční koule byl velký vynález ve své době. Používala se na běžných stavebních jeřábech. Stroje tehdy neměly k dispozici hydrauliku. Byla to velkolepá koncepce, na které vývojáři odvedli velký kus práce. Moderní demoliční stroje jsou mnohem bezpečnější, rychlejší a pracují čistě. Umožňují řádné třídění materiálu. Obsluha se při práci nachází v bezpečné vzdálenosti od objektu. Toto je cesta do budoucnosti.“