Novinky | 28/06/2017 Úspěšná připravenost k sériové výrobě: Společnosti Liebherr a Senvion zavádějí třířadové válečkové ložisko pro změnu nastavení lopatek rotorů

Nová generace uložení lopatek používaných v turbínách Senvion 3.4 M 140 EBC.

Jeden obrázek, web (76 KB)

Trvalý a úspěšný rozvoj větrných elektráren vyžaduje neustálou optimalizaci zatížitelnosti a životnosti používaných komponent. Již v roce 2009 společnost Liebherr zjistila, že dvouřadá čtyřbodová uložení lopatek rotorů a regulace sklonu mohou v budoucnosti představovat kapacitní omezení. V rámci nového programu vývoje byla od tohoto okamžiku zahájena intenzivní práce na nových koncepcích. Výsledek: Společnost Liebherr zavádí na trh třířadové válečkové ložisko jako alternativní řešení pro nastavení lopatek.

Po provedení koncepční studie v roce 2014 společnost Senvion zvolila firmu Liebherr jako hlavního partnera pro vývoj nové platformy turbín Senvion 3.XM Eco Blade Control (EBC). Cílem spolupráce byla implementace třířadového válečkového ložiska pro systém regulace lopatek. Vývojový projekt zahrnoval nespočet různých konstrukčních a výpočtových cyklů a rozsáhlé testování až po komplexní zkoušky. Po vývoji trvajícím celkem 14 měsíců a pečlivě naplánovaném schvalovacím procesu byla nová konstrukce ložiska nyní schválena pro zahájení sériové výroby.

„Zavedení třířadových válečkových ložisek Liebherr nám umožní významné zvýšení výkonu regulace sklonu při minimálních rozměrech a implementování inteligentního systému řízení zatížení,“ říká Fexil Munt, vývojový inženýr společnosti Senvion. „Kromě toho je třířadové válečkové ložisko dobrou odpovědí na neustále se zvyšující požadavky na životnost větrných elektráren. Naši zákazníci stále více očekávají dobu životnosti přes 25 let.“

Oba vývojoví partneři, společnosti Senvion a Liebherr, jsou spokojeni s kladným výsledkem spolupráce. „Je to důkazem, že nejenom vysoké technické požadavky, ale také dosažení náročných nákladových požadavků, se dostávají do dosažitelné blízkosti, pokud zákazníci a dodavatelé spojí svoje síly při vývoji nových produktů,“ řídká Oliver Weennheller, vedoucí odbytu větrných elektráren společnosti Liebherr Componets.