Tiskové zprávy | 20/07/2021 Lanové rýpadlo HS 8100.1 je největším předaným strojem Liebherr u nás

  • První stroj zastupující nejnovější generaci lanových rýpadel Liebherr v České republice, model HS 8100.1
  • Lanové rýpadlo HS 8100.1 je stroj vážící 90 tun a umí se sám sestrojit
  • Rýpadlo má elektrohydraulické proporcionální ovládání, moderní řídicí jeřábový systém a celou řadou „chytrých“ elektronických funkcí

Jde o největší stroj, který společnost Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. českému zákazníkovi předala. S 90 tunami váhy a až s 59metry dlouhým příhradovým výložníkem patří lanové rýpadlo Liebherr HS 8100.1 mezi nejzajímavější stavební stroje u nás.

Váží 90 tun, uzvedne jich 25 a s klasickým rýpadlem má společného pramálo.

Praha, květen 2021 - Jde o největší stroj, který společnost Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. českému zákazníkovi předala. S 90 tunami váhy a až s 59metry dlouhým příhradovým výložníkem patří lanové rýpadlo Liebherr HS 8100.1 mezi nejzajímavější stavební stroje u nás. Rýpadlo zakoupila společnost Zakládání staveb a.s. a bude používáno převážně na stavbu podzemních stěn. Celkem tato pražská společnost provozuje sedm lanových rýpadel, většinu z nich v Německu.

Specifika lanového rýpadla

Model HS 8100.1, zastupující nejnovější generaci lanových rýpadel Liebherr, je dodáván jako stavebnicový modulární systém. Do provozuschopného stavu je stroj smontován přímo u zákazníka. Lanové rýpadlo se od klasických stavebních a těžebních strojů, jak si řekneme dále, v mnoha ohledech liší.

V areálu společnosti Zakládání staveb v pražské Libuši je v pošmourném květnovém dopoledni pěkně živo. Celkem na pěti transportních vozech sem právě dorazil nový “laňák” HS 8100.1. Aby mohl být nasazen na zakázku (stavba železničního tunelu v Plzni), je potřeba jej co nejrychleji dostrojit, nalanovat, proškolit posádku a také upravit speciální stěnový drapák. Tato prvomontáž trvá zpravidla dva až tři dny, což je oproti konvenčním stavebním strojům, které jsou do provozu uvedeny maximálně v řádu hodin, velký rozdíl. Podílejí se na ni specialisté přímo z výrobního závodu z rakouského Nenzingu ve spolupráci se servisními techniky českého zastoupení a technickým personálem zákazníka.

Ještě než bude rýpadlo odvezeno do Plzně, zvládne jednu zakázku také v Praze – konkrétně v Sokolovské ulici, kde bude kopat podzemní stěnu pro parkoviště nově vznikající budovy.

Specifický je u tohoto typu stroje již zmíněný transport.

Stroj váží 90 tun a s klasickým rypadlem má společného pramálo...

Na hlavním podvalu přijede otočová nástavba s kabinou a rám podvozku bez pásů, dva kamiony přivezou ocelobetonové protizávaží a ve dvou dalších jsou v rámci vytěžovací přepravy přivezeny další komponenty jako části výložníku a pásy podvozku. Tento způsob přepravy šetří majiteli transportní náklady.

Stroj jako velká stavebnice

Velkou výhodou nové generace lanových rýpadel Liebherr je jejich schopnost “samo-nastrojení”. O co jde? Ke kompletaci předchozích lanových rýpadel musel provozovatel dopravit ke stroji pomocný jeřáb a další techniku, samozřejmě včetně obsluhy. Tento nový lanový bagr je schopný na sebe natáhnout veškeré komponenty „sám“. I to byl jeden z důvodů, proč se ve společnosti Zakládání staveb rozhodli pro tuto novou generaci. Jak to funguje, popsal regionální zástupce firmy Liebherr-Stavební stroje CZ, Ondřej Jílek: „Nástavba stroje se spustí z podvalníku na hydraulické válce podvozku. Ty jsou ovládány pomocí dálkového ovladače s kabelem, takže obsluha na celou manipulaci dobře vidí. Pak se pomocí stavěcího válce a úvazku stroj postaví, do podvozkové základny se navléknou pásy, zajistí se a na závěr se připojí hadice. Poté se stroj otočí a naskládá si na sebe protizávaží. Ocelobetonové bloky ve dvou sloupcích váží dohromady 23 tun. K navěšení slouží dva hydraulické válce a čtyři řetězy, jimiž se závaží vytáhne nahoru. Zajištění je pomocí čepů, dělá se to pohodlně z pozice nad závažím a slouží k tomu jednoduchá páka. I ta je, podobně jako vázací prostředky, bedny s nářadím, nebo třeba palice součástí dodávaného stroje. „Je až neuvěřitelné do jakých detailů výrobce jde. Všechno, co potřebujete ke kompletaci stroje, je dodáno ve dvou bednách společně se strojem. Je to opravdu taková velká stavebnice pro chlapy,“ dodává s úsměvem Ondřej Jílek.

Po navěšení závaží následujeinstalace příhradového výložníku. Ten je tvořen svařenci z vysokopevnostní oceli. Na špičku výložníku vede hlavní a pomocné lano. Manipulace s nimi by byla vzhledem k jejich hmotnosti velmi náročná, proto se k navinutí používá pomocný naviják umístěný v základním výložníku. Po navinutí lana po celé délce výložníku se musí v horní části ukotvit. Nalanovat takový stroj trvá zhruba hodinu.

Hlavní náplň práce - stavba podzemních stěn

V případě nové HS 8100.1 bude na laně zavěšen masivní stěnový drapák o váze 15 tun. Ještě před nasazením musejí technici ze Zakládání staveb drapák upravit, aby byl schopen provádět požadovanou práci na stavbě železničního tunelu. Stavba podzemních stěn je technologicky náročnou disciplínou (více o této technologii: https://1url.cz/2Kw5S). Úkolem lanového rýpadla se stěnovým drapákem je připravit vodicí dráhu hydrofréze pro podzemní stěny, upnutou na jiném stroji. Hydrofréza, vybavena čerpadlem k odsávání odfrézované horniny, ponořená do bentonitové suspenze celý prostor zapažit, aby v něm mohla být podle projektu vybetonovaná podzemní stěna. Stěnový drapák na Liebherru je tak vlastně pouze „pomocné“ příslušenství.

Manipulace s drapákem pod zemí však musí být velmi přesná. Investor dokonce požaduje po zhotoviteli detailní záznam o pohybu frézy (profilace polohy se děje pomocí GPS technologie). Z tohoto důvodu je lanové rýpadlo vybaveno moderním elektronickým systémem, který pomáhá obsluze s přesným naváděním drapáku. V reálném čase vidí strojník na speciálním monitoru hloubku i svislost pracujícího drapáku.

Proč zrovna Liebherr?

Ve společnosti Zakládání staveb využívají techniku Liebherr dlouhodobě. Od tohoto výrobce tu mají několik jeřábů, tři velkoprofilové vrtné soupravy a také několik starších lanových rýpadel. Některé stroje Liebherr mají odpracováno bez výraznějších poruch i přes 30 000 motohodin (pro porovnání: uvádí se ekvivalent, že je 1 mth je cca 60 km). Mezi obecně ceněné vlastnosti patří spolehlivost a nízké provozní náklady. Platí to i v případě lanového rýpadla Liebherr HS 8100.1. Průměrná spotřeba se u takto velkého stroje pohybuje kolem 15 l / mth, alespoň tak to lze vyčíst z aplikace Liebherr Power Efficiency (jedná se o veřejně přístupnou digitální databázi, která shromažďuje data ze všech provozovaných strojů Liebherr na světě). Překvapí také nízká hlučnost stroje. Použitím naddimenzovaných tlumicích prvků a materiálů je umožněno, aby byl stroj nasazen i v blízkosti obydlených oblastí, kde platí přísné bezpečnostní normy. Protože společnost Zakládání staveb podniká také v dalších zemích EU, snaží se v každé oblasti, ve které působí (vrtání, beranění, podzemní stěny apod.), vybavit nejmodernějšími technologiemi, splňujícími všechny současné evropské směrnice a nařízení. Podle slov zástupců společnosti je v kategorii lanových rýpadel Liebherr jedinou možnou volbou. I díky všem výše popsaným vlastnostem.

Zakládání staveb, a.s.

Akciová společnost Zakládání staveb působí v oblasti specializovaného zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby více než 50 let. Díky špičkovému know-how a technologiím patří k předním evropským dodavatelům těchto staveb. Formou organizačních složek působí kromě tuzemského trhu také v Německu, Polsku, Chorvatsku a na Slovensku. Významnou součástí portfolia jsou rekultivační práce a sanace sesuvných území. Společnost striktně dbá na dodržování současných ekologických a bezpečnostních norem.

Zakládání staveb, a.s. realizuje díla v těch nejobtížnějších geotechnických podmínkách. V závislosti na typu projektu je zvolena optimální technologie speciálního zakládání. Společnost je schopna dodávat své služby kompletně formou „na klíč“, tedy včetně vypracování studií či projektové dokumentace.

Mezi referenční zakázky patří například sanace Karlova mostu (technologie beranění + tryskové injektáže), pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál v chorvatském Zadaru nebo zajištění stavební jámy administrativního centra Quadrio v centru Prahy.

Více informací na www.zakladani.cz.

Ke stažení

Zde najdete tiskovou zprávu i obrázky ke stažení:

Tisková zpráva - Liebherr HS 8100.1 PDF (677 KB)
Fotografie ZIP (35,4 MB)

Kontakt

Jan Kadubec

Vedoucí marketingového oddělení


Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.

Servisní pobočka Ostrava