Novinky | 10/03/2017 Stroje Liebherr na Suezském průplavu

Práce lanového rypadla typu HS 8100 HD na podzemní stěně Suezského průplavu v blízkosti egyptského města Port Said.

Jeden obrázek, web (475 KB)

V současné době pracuje v rámci realizace několikamiliardového projektu na Suezském průplavu celkem deset lanových rypadel a pásových jeřábů Liebherr. Stroje podporují provádění stavebních prací na dvou silničních tunelech, které povedou pod Suezským průplavem v blízkosti severoegyptského velkoměsta Port Said.

Jejich úkolem je zhotovení podzemních stěn o celkové ploše 520.000 m², které se budují pro příjezdové komunikace a jako vstupní šachty pro připravované vrtání tunelu jak na západní, tak i na východní straně Suezského průplavu.

Mezi použitými stroji jsou čtyři hydraulická lanová rypadla HS 885 HD, dvě hydraulická lanová rypadla HS 875 HD, jedno hydraulické lanové rypadlo HS 855 HD, jedno hydraulické lanové rypadlo HS 845 HD a jeden pásový jeřáb typu LR 1160. Kromě toho firma Züblin AG také používá lanové rypadlo nejnovější generace HS 8100 HD se spotřebou pouhých 16 litrů nafty za hodinu, vybavené dvoučelisťovým hloubkovým drapákem Leffer, který ve srovnání s mechanickým dvoučelisťovým hloubkovým drapákem umožňuje přesnější provádění prací v celé hloubce.

Stavba silničního tunelu je součástí egyptského projektu na vybudování infrastruktury ohromných rozměrů. Budování nových tunelů přitom neprobíhá pouze u Port Saidu, ale také jižně u města Ismáílíja. V rámci projektu proběhne také rozšíření a prohloubení plavebního koryta stávajícího průplavu a v severní části bude vybudováno zcela nové koryto v délce přibližně 35 km.