Generasjonsskifte: suksessen fortsetter

Firmaets grunnlegger Hans Liebherr dør i 1993. Han etterlater seg en sunn, verdensomfattende familiebedrift som nå videreføres av andre generasjon.

Hans Liebherr: Hans prinsipper preger fortsatt bedriften og lever videre i konsernets grunnverdier.

Hans Liebherr: Hans prinsipper preger fortsatt bedriften og lever videre i konsernets grunnverdier.

1993 Gründerens død

Hans Liebherr dør 7. oktober 1993, 78 år gammel. Helt til siste øyeblikk bar han totalansvaret for konsernet.

Hans barn arvet en bedrift med 46 filialer, 15 000 ansatte og en årsomsetning på over fire milliarder DM.

I farens tradisjon fører andregenerasjonen i bedriftsstyret konsernet inn i fremtiden.

Liebherrs betongblandere erobrer det kinesiske markedet.

Liebherrs betongblandere erobrer det kinesiske markedet.

1996 Første fellesforetak i Kina

Den nye generasjonen viderefører farens arbeid sømløst og åpner nye markeder. Utbygningen av salgs-, service- og produksjonsaktiviteter på det kinesiske markedet drives energisk frem, etter den første Liebherr-representasjonen i Beijing i 1978.

På midten av 1990-tallet opptok Liebherrs første fellesforetak virksomheten i Xuzhou i Jiangsu-provinsen. Den nye bedriften arbeider fremfor alt med utvikling, produksjon og salg av betongblandere og blandingsanlegg.

Ansatte ved montering av klimateknologi i Korneuburg (Østerrike)

Ansatte ved montering av klimateknologi i Korneuburg (Østerrike)

Ansatte ved montering av klimateknologi i Korneuburg (Østerrike)

1997 Varme- og klimateknikk: innovasjon på tvers av bransjegrensene

Siden 1960-tallet har Liebherr etablert seg innen spesialisert klimateknikk – først med utviklingen av innovative luftstyringssystemer for fly og helikoptre.

Denne suksessen oppmuntrer bedriften til å anvende de utformede teknologiene på tvers av bransjene og åpne nye markeder. Ved utgangen av 1990-tallet utvides tilbudet med varme- og klimateknologier for skinnekjøretøy.

Liebherr tilbyr utleiemaskiner til svært forskjellig bruk.

Liebherr tilbyr utleiemaskiner til svært forskjellig bruk.

1997 Oppbygging av utleievirksomhet

Liebherr reagerer på de forskjellige markedenes økende etterspørsel etter maskiner med å stifte firmaet Liebherr-Mietpartner GmbH.

Dette selskapet tilbyr utleie av jordforflytningsmaskiner, minigravemaskiner, kompaktlastere, komprimeringsmaskiner, rivemaskiner, kompressorer, strømgeneratorer og teleskopstablere fra andre produsenter.