Tårnkranavdelingen

Denne produktavdelingen utvikler og produserer tårnkraner og mobile konstruksjonskraner for de forskjelligste bruksmåter. I hver markedsregion produseres det kraner som er spesielt tilpasset kundens ønskemål. I tillegg tilbyr avdelingen prosjektrådgivning, bl.a. for bygging av kraftverk, fabrikker eller vindenergianlegg.

Liebherr-tårnkraner i bruk på et storbygganlegg

Liebherr-tårnkraner i bruk på et storbygganlegg

Liebherr-tårnkraner i bruk på et storbygganlegg
Kransystemer fra Liebherr brukes på storanlegg over hele verden. Tårnkranavdelingen tilbyr også anleggsplanlegging og utleie og salg av bruktmaskiner.

Kransystemer for krevende bruksmåter

Tårnkranavdelingen produserer et omfattende program av tårnkraner med roterende overdel, kraner for hurtig oppføring og mobile konstruksjonskraner for et allsidig spekter av bruksmåter. Nyttelasten til Liebherr-kransystemene går fra 13 til 5000 mt. Rekkevidden er opptil 100 m, og en maksimal krokhøyde på 120 m ved frittstående maskiner. Avdelingens virksomhet ledes av Liebherr-Werk Biberach GmbH (Tyskland), som også utfører produksjon.

Fokus på anleggsstedsplanlegging

Under navnet "Liebherr Tower Crane Solutions" har tårnkranavdelingen laget et kompetanseteam for rådgivning om spesialprosjekter, prosjekter innen kraftverk- og fabrikkbygg samt vindenergianlegg. Dette teamet benytter her det verdensomfattende nettverket av Liebherr-filialer og -forhandlere og koordinerer samarbeidet mellom konstruksjon, statikk, produksjon, salg, leie og kundeservice innen tårnkraner. Målet er å tilby kunder verden over optimal nytte av deres byggeprosjekter.

Salg av brukt og leid utstyr

I Biberach finnes det også et senter for brukt- og leieutstyr for tårnkraner. Dette sentret er ansvarlig for kjøp og salg av brukte Liebherr-kraner i hele verden. I tillegg stiller sentret til disposisjon leieutstyr og tilbehør fra desentraliserte utleiesentre.

Produktprogram tårnkraner

Liebherr tilbyr tårnkraner og mobile konstruksjonskraner til svært forskjellig bruk.

Produksjonssteder

Tårnkranavdelingen har fem produksjonssteder i verden.