Gruvedriftavdelingen

Liebherr-konsernets gruvedriftavdeling leverer stormaskiner for utvinning av råstoffer i dagbrudd innen internasjonal gruvedrift. Disse aktivitetene koordineres av selskapet Liebherr-Mining Equipment SAS i Colmar (Frankrike).

Gruvedriftutstyr for dagbrudd

Gruvedriftutstyr for dagbrudd

Gruvedriftutstyr for dagbrudd
Gruvedriftavdelingen produserer tippvogner og hydrauliske gravemaskiner for råstoffutvinning i dagbrudd.

Spesialiserte produkter og skreddersydde løsninger

Gruvedriftavdelingen fremstiller laste- og transportmaskiner for råstoffutvinning på to produksjonssteder: Colmar (Frankrike) og Newport News, Virginia (USA). Produktprogrammet omfatter åtte store hydrauliske gravemaskiner med en driftsvekt på 100-800 tonn og en motoreffekt på hele 3 000 kW. Redskapene til disse gravemaskinene griper opptil 47,5 m³. De diesel-elektriske drevne store tippvognene har en nyttelast på 220 og 360 tonn.

De mest moderne maskiner for optimal produktivitet

Takket være en lang rekke nye designer tilbyr Liebherr bransjens mest moderne utstyr. Målet er å kunne tilby det mest omfattende produktprogrammet for gravemaskiner med en driftsvekt på over 100 tonn og tippvogner med en nyttelast fra 100 tonn og oppover. Tyngdepunkt i utviklingsmålene i alle utstyrskategorier er høy maskintilgjengelighet, teknisk pålitelighet og optimal energieffektivitet i hele kjøresystemet. Liebherrs gruvemaskiner og lastebiler for gruvedrift når spesielt høye produktivitetstall fordi de kan behandle flere tonn i timen mot lavest mulig kostnad.

24/7-kundestøtte og service verden over

Høyytelsesmaskiner må være tilgjengelige døgnet rundt i dagbrudd. Derfor inntar kundeservice en nøkkelposisjon i gruvedriften. Liebherrs gruvedriftavdeling investerer kontinuerlig i utvidelsen av servicenettet i sine egne filialer, i reservedelforsyningen, reparasjon av komponenter og i kvalifisering og opplæring av servicemedarbeiderne.

Produktprogram gruvedrift

Produktprogrammet gruvedrift produserer effektive stormaskiner for dagbrudd.

Produksjonssteder

Gruvedriftavdelingen i konsernet Liebherr driver to produksjonsanlegg.