Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr

Isolde Liebherr

08.06.2012
Æresdoktor i juss ved National University of Ireland i Cork (Irland)

Fra 1994
Nestleder i Liebherr-International AG. Bulle (Sveits)

1976
Gikk inn i konsernet og overtok flere ledelsesoppgaver

1970-1975
Studerte økonomi ved økonomihøyskolen i Mannheim (Tyskland)

Avslutningsvitnesbyrd: Diplom-Kaufmann

Født 1949

Nedlastinger