Fra generasjon til generasjon

Liebherr er en uavhengig familiebedrift som nå ledes av andre og tredje generasjon. Denne kontinuiteten preger konsernet, og er et solid suksessgrunnlag.

Liebherr-konsernets ledelse

Liebherr-konsernets ledelse

Liebherr-konsernets ledelse
De aktive familieaksjonærene (fra venstre til høyre): Patricia Rüf, Stéfanie Wohlfarth, Jan Liebherr, Sophie Albrecht, Isolde Liebherr og Willi Liebherr

Konsernets øverste beslutnings- og styringsorgan er styret, som utelukkende omfatter medlemmer av familien. Det avgjør alle viktige spørsmål angående bedriftens strategi, utvikling og produktpolitikk, samt finans- og investeringsspørsmål. I styret sitter nå i tillegg til søsknene Willi Liebherr og Isolde Liebherr (andre generasjon), Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht og Patricia Rüf (tredje generasjons representanter).

Kontinuiteten i ledelsen garanteres ved at gründerens barn og barnebarn er aktive i bedriften. De garanterer at konsernet også i fremtiden er tett knyttet til Liebherr-familien og drives som en uavhengig familiebedrift.

Nedlastinger

Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr

Willi Liebherr

Styreleder i Liebherr-International AG CV Willi Liebherr

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr

Isolde Liebherr

Nestleder i Liebherr-International AG CV Isolde Liebherr

Jan Liebherr (M.A.)

Jan Liebherr

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Jan Liebherr

Stéfanie Wohlfarth (lic. oec. publ.)

Stefanie Wolfarth

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Stéfanie Wohlfarth

Sophie Albrecht (M.A.)

Sophie Albrecht

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Sophie Albrecht

Patricia Rüf (lic. oec. publ./B. Eng.)

Patricia Ruef

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Patricia Rüf

Johanna Platt (M.A.)

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Johanna Platt

Philipp Liebherr (M.A./B.Sc.)

Styremedlem i Liebherr-International AG CV Philipp Liebherr