Vi er et familieeid foretak

Liebherr-konsernet er 100 % familieeid. Dette har hele tiden vært avgjørende for vår foretakskultur og kommer fortsatt til å utgjøre et stabilt grunnlag for vår suksess.

«Vår uavhengighet betyr at vi kan treffe beslutninger hurtig og uavhengig»

Som familieeid virksomhet ønsker vi en høy grad av frihet i våre beslutninger og handlinger. Grunnlaget for dette er den økonomiske uavhengighet som oppnås med sunne forretningsprinsipp og at gevinsten forblir i konsernet.

Konsernets policy med omfattende di versifisering hjelper oss med å være uavhengige av økonomiske svingninger i enkelte forretningssektorer eller markeder. Et annet aspekt med denne selvstendigheten er at vi også mestrer våre kjerneteknikker ned til minste detalj.

«Vi ønsker å holde på vår stabilitet og troverdighet i mange år fremover»

Vi streber etter et nært samarbeid med våre kunder og partnere som bygger på lojalitet og rent spill. I stedet for å nøye oss med kortsiktig fremgang ønsker vi langsiktig samarbeid.

Vi leverer produkter og tjenester, som gir reel merverdi og er til nytte for brukerne. Vår policy er at vi ikke er fornøyd med vårt arbeid før kunden eller samarbeidspartneren er fornøyd. Dette har gjort at vi har hatt stabil vekst siden 1949, da det første Liebherr-foretaket ble etablert.

«Vi arbeider systematisk for å ligge et skritt foran»

Vi streber etter et nært samarbeid med våre kunder og partnere som bygger på lojalitet og rent spill. I stedet for å nøye oss med kortsiktig fremgang ønsker vi langsiktig samarbeid.

Vi leverer produkter og tjenester, som gir reel merverdi og er til nytte for brukerne. Vår policy er at vi ikke er fornøyd med vårt arbeid før kunden eller samarbeidspartneren er fornøyd. Dette har gjort at vi har hatt stabil vekst siden 1949, da det første Liebherr-foretaket ble etablert.

«Vi setter stor pris på at våre medarbeider i stor grad identifiserer seg med virksomheten»

Vi er så heldige å ha dyktige og meget motiverte medarbeidere som er lojale i mange år og entusiastisk arbeider for konsernets interesser.

Dette oppnår vi ved å skape gode overordnede forhold, sikker jobb og et sunt arbeidsmiljø. Det faktum at det ikke er unødvendige ledelsesnivåer, betyr at våre medarbeidere oppmuntres til å påta seg ansvarsoppgaver med stor handlefrihet. Vi fremmer initiativtakere og tilbyr våre medarbeidere ulike grunnleggende og avanserte utdanningsprogrammer.

Liebherr står også for allsidighet innen det kulturelle. Konsernet styrkes av tett teamwork på tvers av landegrenser. Samarbeid i vårt konsern bygger på integritet, gjensidig respekt, rimelighet og tillit.

«Vi gjør vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat»

Våre produkter og tjenester skal alltid oppfylle de standarder som forbindes med Liebherr sitt navn: fokus på best mulig kvalitet og effektiv support for våre kunders virksomhet. Vi investerer hele tiden i modernisering av våre produksjonsanlegg for å sikre at våre produkter alltid produseres i henhold til denne høye kvalitetsstandarden.

Vi øker bevisstheten om kvalitet og insisterer på å ha kvalitet både i vårt eget arbeid og i arbeidet vi delegerer til våre samarbeidspartnere.

«Vi forsøker alltid å leve opp til vårt ansvar ovenfor samfunnet og miljøet»

Som et familieforetak med virksomheter i hele verden har vi et stort ansvar i forhold til samfunnet og miljøet. Vi er overbevist om at vi kun oppnår langvarig suksess om vi er bevisst dette ansvaret i alle våre aktiviteter. Beskyttelse av både mennesker og miljø er særlig viktig i våre forretningsaktiviteter.

Det innebærer at produkter og prosesser vi benytter for produksjon må være sikre, effektive og forsvarlig for miljøet.

Integritet har høy status for oss som et familieforetak. Vi forplikter oss å benytte rettferdige forretningsmetoder når vi konkurrerer på verdensmarkedet.

Den lange historien til Liebherr konsernet med suksessfull vekst skyldes ansvarlig og framsynt forretningspolitikk. Et av våre prinsipper vil derfor fortsatt være:

«Tenk på morgendagen allerede i dag».