Jan Liebherr (M.A.)

Jan Liebherr

Fra 2013
Medlem av styret i Liebherr-International AG, konsernets morselskap, i Bulle (Sveits)

Fra 2012
Leder virksomhetsfeltene Jordarbeid og komponenter sammen med sin far, Willi Liebherr
(styreleder i Liebherr-International AG)

2002-2007
Studerte bedriftsøkonomi ved Universitetet i Freiburg (Sveits),
Avslutningsvitnesbyrd: Master of Arts i Management

Født 1976

Nedlastinger