Avdelingen luftfart og transportteknikk

Avdelingen for luftfart og transportteknikk tilbyr omfattende systemer og komponenter for produsenter og fly- og togoperatører. I tillegg gir den kundene fleksibel, skreddersydd service.

Leverandør til luftfarts- og skinnekjøretøyindustrien

Leverandør til luftfarts- og skinnekjøretøyindustrien

Leverandør til luftfarts- og skinnekjøretøyindustrien
Liebherr leverer systemløsninger og komponenter til luftfarts- og skinnekjøretøyindustrien.

Verdensomfattende, ledende systemleverandør i luftfartindustrien

I luftfartindustrien har Liebherr etablert seg som en av verdens fremste systemleverandører. Liebherr-Aerospace utvikler og produserer flystyrings- og betjeningssystemer, samt landingsstell og luftstyringssystemer. Disse finnes om bord på mange fly: store luftmaskiner, shuttles, regionalfly, forretningsfly, militærfly og helikoptre. Nesten alle kjente flyprodusenter er kunder. Liebherr-Aerospace tilbyr omfattende kundeservice via et verdensomspennende nettverk av reparasjons- og vedlikeholdstjenester, teknisk støtte, dokumentasjon og logistikk for reservedeler.

Leverandører til skinnekjøretøyindustrien

Produktområdet transportteknikk tilbyr produsenter og operatører av skinnegående kjøretøy et bredt utvalg av tett integrerte systemer og komponenter: Varme-, ventilasjons- og klimasystemer, hydrauliske betjeningssystemer og elektroniske komponenter fra Liebherr forekommer i høyhastighetstog, langdistansetog og pendeltog samt i t-banetog og busser.

Produksjonssteder i produktavdelingen Luftfart og transportteknikk

Liebherr-avdelingen Luftfart og transportteknikk har fem produksjonssteder for luftfartutstyr: Lindenberg (Tyskland), Toulouse (Frankrike), Guaratinguetá (Brasil), Nizhny Novgorod (Russland) og Changsha (Kina). Når det gjelder transportteknikk, har avdelingen tre produksjonsanlegg: Korneuburg (Østerrike), Radinovo (Bulgaria) og Zhuji (Kina). I tillegg kommer et verdensomfattende salgs- og servicenett.

Avdelingen ledes av Liebherr-Aerospace & Transportation SAS i Toulouse, som koordinerer alle aktiviteter på området.

Produktprogram Luftfart og transportteknikk

Liebherr tilbyr systemer og komponenter til luftfarts- og skinnekjøretøyindustrien.

Produksjonssteder

Liebherr produserer systemene og komponentene til luftfartindustrien på fem steder i verden.

Liebherr produserer systemene og komponentene til skinnekjøretøyindustrien på tre steder i verden.