Liebherrs virksomhetsfelt

Liebherr utformer det teknologiske fremskrittet på tallrike områder. Konsernets elleve sektororienterte avdelinger og det omfattende produktprogrammet gjenspeiler årtiers erfaring og grundig ekspertise. Utvekslingen mellom virksomhetsfeltene i konsernet fremmer innovative ideer og realiseringer på tvers av bransjene.

Eksperter og markedsledere på mange produktområder

Liebherr regnes ikke bare til verdens største produsenter av anleggsmaskiner, men har også oppnådd store suksesser på mange andre områder. Det usedvanlige brede produktutvalget er resultatet av en trinnvis utvikling. Det omfatter i alt elleve virksomhetsfelt som Liebherr har utviklet ved hjelp av sine egne krefter.

Den operative ledelsen av virksomhetsfeltene skjer via sektororienterte avdelinger. Morselskapet i konsernet er Liebherr-International AG.

Anleggsmaskiner

I Europa, Asia og Sør-Amerika produseres jordflytnings-, materialhåndterings- og spesialbulldosere. Produktavdeling for jordarbeid

Gruveutstyr

Liebherr utvikler og produserer gruveutstyr i Europa og i USA. Dette omfatter høyspesialiserte maskiner for råstoffutvinning. Produktavdeling for gruvedrift

Kjøretøykraner

I tillegg til produksjonsanleggene i Tyskland og Østerrike har denne avdelingen et verdensomspennende salgs- og servicenett. Den produserer kraftige mobil- og beltekraner. Produktavdeling for kjøretøykraner

Tårnkraner

Denne avdelingen produserer tårnkraner av alle systemer og størrelser, samt et bredt utvalg av mobile konstruksjonskraner. Den tilbyr også grundig prosjektrådgivning. Produktavdeling for tårnkraner

Betongteknikk

Avdelingen for betongteknikk driver produksjonsanlegg i Europa, Asia og Sør-Amerika. Betongblandere, blandeanlegg og betongpumper inngår i produktprogrammet. Produktavdeling for betongteknikk

Maritime kraner

Produktavdelingen for maritime kraner produserer forskjellige kraner for godshåndtering. Her inngår skipskraner, mobile havnekraner og offshorekraner samt flyte- og lekterkraner. Produktavdeling for maritime kraner

Verktøymaskiner og automatiseringssystemer

Liebherr er en ledende produsent av tannhjulmaskiner, tannhjulsverktøy og automatiseringssystemer. Disse fremstilles i Tyskland, Italia, India og USA. Produktavdeling for verktøymaskiner og automatiseringssystemer

Luftfart og transportteknikk

Denne avdelingen utvikler innovative systemløsninger for luftfart og skinnegående transport. Den har til rådighet produksjonsanlegg og servicefilialer over hele verden, i nærheten av kundene. Produktavdeling for luftfart og transportteknikk

Komponenter

Denne avdelingen produserer komponenter for den mekaniske, hydrauliske og elektriske kjøre- og styreteknikken. Produksjonen skjer i Tyskland, Sveits, Kina og Mexico. Produktavdeling for komponenter

Hvitevarer

Liebherr utvikler innovative kjøleteknologier for privat og industriell bruk. Kjøle- og fryseapparatene produseres hovedsakelig i Europa. Produktavdeling for husholdningsutstyr

Hoteller

Konsernet driver seks hoteller i toppklassen i Irland, Østerrike og Tyskland. Hotellavdeling