Ekspansjon og omstrukturering

Liebherr klarer det oversjøiske spranget i sitt tredje tiår. Bedriften ekspanderer også innenfor Europa. Den konstante veksten fører med seg spørsmålet om fremtidig organisasjonsstruktur – det gjelder å legge grunnlaget for generasjonsskiftet.

 • 1974 Salgsoffensiv i Canada

  De eksisterende filialene i Nord-Amerika forsterkes med en ny bedrift i Canada. I Burlington, Ontario (Canada) begynner i 1974 Liebherr Canada Ltd. å selge hydrauliske gravemaskiner.

 • 1974 Liebherr erobrer det amerikanske markedet

  Liebherr forsterker innsatsen på det amerikanske kontinentet, og grunnlegger februar 1974 Liebherr Brasil Ltda. i Guaratinguetá, São Paulo (Brasil). Tyngdepunktene i produksjonen er skips-, havne- og verftskraner.

 • 1976 Nye produksjonssteder i Østerrike

  I midten av 1970-årene nådde Liebherr-fabrikken i Ehingen maksimal kapasitet. Hans Liebherr beslutter å overføre skipskranproduksjonen til Nenzing (Østerrike). Parallelt starter serieproduksjon av bulldosere og beltelastere i Telfs i Tyrol.

 • 1978 Anleggsmaskinkomponenter fra Sveits

  Liebherr Machines Bulle SA blir stiftet i den sveitsiske kantonen Friburg for å produsere driv- og styrekomponenter for anleggsmaskiner. I dag omfatter produktprogrammet diesel- og gassmotorer samt hydraulikkomponenter.

 • 1980 Lienz – det fjerde produksjonsstedet i Østerrike

  I februar 1980 feiret konsernet en ny fabrikkinnvielse. I Lienz i Øst-Tyrol (Østerrike) produserer de ansatte kjøle- og fryseenheter, fremfor alt til industriell bruk.

 • 1971-80 Verdensomspennende ekspansjon

  Liebherr etablerer seg fra 1970 på det amerikanske kontinentet. Service og nærhet til kundene er svært viktig for Hans Liebherr, og derfor stiftes Liebherr-America Inc. i Newport News, Virginia. Dette selskapet forsyner det nordamerikanske markedet med hydrauliske gravemaskiner, larveføtter og hjullastere, og virker også innen verktøymaskiner, materialflytteknikk og luftfartsutstyr.

  I 1974 følger nye selskaper i Guaratinguetá (Brasil) og Burlington, Ontario (Canada). I Europa møter bedriften den økende etterspørselen med nye produksjonssteder i Østerrike og Sveits.

  1976 Omstrukurering av konsernet

  For Hans Liebherr er pålitelighet og kontinuitet de avgjørende verdiene i bedriftsledelsen. Derfor begynner han tidlig å legge grunnlaget for generasjonsskiftet. I midten av 1970-årene deler han konsernet i to juridisk uavhengige deler: et tysk konsern med Liebherr-Holding GmbH i spissen, og et sveitsisk konsern med Liebherr-International AG som morselskap.

  Terrengkranen LTM 1025 overbeviser både i vei- og terrengarbeid.

  Terrengkranen LTM 1025 overbeviser både i vei- og terrengarbeid.

  1977 Første terrengkran

  Også under omstruktureringene utmerker Liebherr seg gjennom tekniske innovasjoner. I 1977 presenterer bedriften LTM 1025 verdens første mobile terrengkran, for kombinert bruk i vei- og terrengarbeid. Kranens 24 meter lange teleskoparm og bærekraft på 25 tonn gir helt nye anvendelsesmuligheter. Sammen med etterfølgermodellen LTM 1030 har denne kranen innført terrengkonseptet.

  Dette pionerarbeidet blir anerkjent i hele bransjen, og gir bedriften økende omsetning og eksport i de påfølgende årene.