Diversifisering under et sentralt morselskap

En mangesidig bedrift med tallrike produktsegmenter trenger klare, effektive ledelsesstrukturer. Fra 1983 går derfor trådene sammen i et sentralt morselskap. Liebherr-International AG leder bedriften til i dag.

Det nye morselskapets hovedkontor er Bulle (Sveits).

Det nye morselskapets hovedkontor er Bulle (Sveits).

1983 Sentralt morselskap for konsernet

For Hans Liebherr er pålitelighet og kontinuitet de avgjørende verdiene i bedriftsledelsen. Derfor begynner han tidlig å legge grunnlaget for generasjonsskiftet. Organisasjonsstrukturen ble omdefinert allerede i 1970-årene. I denne endringen inngikk bl.a. oppdelingen i et tysk og sveitsisk konsern.

1983 inntar Liebherr-International AG med hovedkontor i Bulle, Sveits, plassen som sentralt morselskap, i toppen av konsernet. Alle aksjonærene i dette selskapet er inntil nå medlemmer av Liebherr-familien.

Ministerpresident Lothar Späth ærer Hans Liebherr med den vesttyske fortjenestordenens store fortjenstkors.

Ministerpresident Lothar Späth ærer Hans Liebherr med den vesttyske fortjenestordenens store fortjenstkors.

1984-86 Tallrike utmerkelser for Hans Liebherrs livsgjerning

I 1976 trekker Hans Liebherr seg ut av den daglige driften og konsentrerer seg om den strategiske bedriftsledelsen.

Hans livsgjerning som bedriftsleder blir generelt anerkjent. I februar 1984 blir han utnevnt til "æressenator" ved Eberhard-Kars-universitetet i Tübingen. En rekke andre hedersbevisninger følger. Han blir bl.a. i 1986 hedret med den vesttyske fortjenestordenens store fortjenstkors.

D926 er en av dieselmotorene selv har utviklet.

D926 er en av dieselmotorene selv har utviklet.

D926 er en av dieselmotorene selv har utviklet.

1984 Egen kontroll av nøkkelteknologier

For å møte de høye kravene til kvalitet knyttet til konsernets produkter, legger Liebherr svært stor vekt på selv å mestre nøkkelkompetansene. Derfor blir alle viktige komponentgrupper utviklet og produsert av konsernet selv. Alt etter produktfelt er den vertikale integreringen i konsernet nå over 60 prosent.

Mønstereksempel er serieproduksjonen av dieselmotorer, som startet i 1984. Liebherr blir nå stadig mer klar over anleggsmaskinenes optimaliseringspotensial, og konstruerer egne motorer som også fungerer sikkert under de vanskeligste forhold.

Toronto (Canada): Klatrekraner fra Liebherr ved oppføring av en skyskraper. De første kranene av dette slaget ble produsert i 1985.

Toronto (Canada): Klatrekraner fra Liebherr ved oppføring av en skyskraper. De første kranene av dette slaget ble produsert i 1985.

1988 Konsernets 40. årsjubileum

Etter fire tiår er resultatregnskapet fortsatt positivt. Strategien bygget på investering og ekspansjon sørger for en fullkonsolidert omsetning på over tre millioner DM. Diversifiseringen som fortsetter i løpet av årene har gjort Liebherr-konsernet mer uavhengig av konjunkturelle svingninger og volatile markeder.

Bedriftens finansielle frihet gjør at den kan jobbe intensivt med fremtidsrettede produktideer og realisere dem på lang sikt. Produktprogrammet som utvikles på dette grunnlaget, åpner nye, strategiske markeder for konsernet.