Eksepsjonell vekst og store investeringer

Konsernets femte tiår preges av sterk vekst: Omfattende investeringer og nye organisasjonsstrukturer styrker bedriften overfor den internasjonale konkurransen..

Montering av kretskort i Lindau (Tyskland)

Montering av kretskort i Lindau (Tyskland)

Montering av kretskort i Lindau (Tyskland)
Elektronikk spiller en avgjørende rolle i en lang rekke Liebherr-produkter. Konsernet bygger derfor på egenprodusert, avansert teknologi bl.a. når det gjelder utstyr til anleggs- og gruvemaskiner, maritime kraner, fly og skinnekjøretøy.

2001 Kombinert kompetanse innen elektronikk

Liebherr-Elektronik GmbH starter driften i Lindau (Tyskland). Dette toppmoderne kompetansesentret lager elektroniske komponenter og systemer, bl.a. for anleggsmaskiner og gruvemaskiner, maritime kraner, fly og skinnekjøretøy.

Rundt en tredjedel av de ansatte arbeider innen forskning og utvikling. De har vidtgående erfaring innen utforming av elektronisk maskinvare og høy kompetanse på anvendelser innen luftfart og industri.

Isolde Liebherr og Willi Liebherr 2004 på entreprenørmessen Bauma i München

Isolde Liebherr og Willi Liebherr 2004 på entreprenørmessen Bauma i München

2002 Omstrukturering etter produktområde

Konsernets nåværende, geografisk orienterte organisasjon blir erstattet av en ny, produktbetinget struktur. Et viktig skritt for å knytte salgs- og teknologiressurser sterkere sammen og bruke dem mer effekivt.

Morselskapet, Liebherr-International AG i Bulle (Sveits), avgjør sentralt alle de viktigste spørsmålene innen bedrifts-, utviklings- og produktstrategi, samt finans- og investeringspolitikk. Produktområdene fungerer som selvstendige bedriftsenheter. Dette gir en målrettet, tilpasset handlemåte innen hvert produktområde. Dermed kan tekniske oppfinnelser omgjøres raskere til markedsorienterte produkter.

 • 2004 Tannhjulmaskiner for det indiske markedet

  Et nytt produksjonssted startes i Bangalore (India) i 2004. Liebherr Machine Tools India Pvt. Ltd. overtar sluttmontering og idriftsetting av tannhjulmaskiner, samt tilhørende salg og service.

 • 2004 Nytt produksjonssted i Kina

  Liebherr åpner en ny fabrikk for jordforflytningsmaskiner i Dalian i Nord-Kina. Her produseres bulldosere og hjullastere for det lokale markedet.

 • 2005 Produksjon av maritime kraner ved Østersjøen

  Utvikling og produksjon av maritime kraner ved Østersjøen: Liebherr-MCCtec Rostock GmbH starter en fabrikk for mobile havne-, skips- og offshorekraner i Rostock (Tyskland).

 • 2005 Luftfartsystemer i Brasil

  Liebherr Aerospace Brasil Ltda. ble stiftet i Guaratinguetá (Brasil) i 2004. Dette firmaet er spesialisert på presisjonsbehandling, overflatebehandling og montasje av høyteknologiske deler til flystyrings- og betjeningssystemer, luftstyringssystemer og landingsstell.

 • 2007 Industrielle frysekister for Malaysia

  I Kluang (Malaysia) lager Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD. kjøle- og fryseutstyr til industriell bruk, f.eks. frysebeholdere til iskrem.

 • 2003-08 Ytterst dynamisk vekst

  Konsernet har en usedvanlig sterk vekst i årene 2003-2008. I dette tidsrommet blir den konsoliderte totalomsetningen mer enn firedoblet, og beløper seg til 8,4 milliarder euro.

  Samtidig investerer Liebherr nesten 2,8 milliarder euro i utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg og bygging av nye.

  Også salgs- og serviceorganisasjonen blir kraftig utbygget. På verdensbasis skaper konsernet nesten 12 000 nye arbeidsplasser på disse seks årene.

  Gigantparasoller med kranteknologi i Saudi-Arabia

  Gigantparasoller med kranteknologi i Saudi-Arabia

  Gigantparasoller med kranteknologi i Saudi-Arabia
  Liebherr utvikler og produserer i alt 250 spesialparasoller for pilegrimer i Medina (Saudi-Arabia). Parasollene folder seg ut ved hjelp av kranteknologi, og danner i alt en skyggeflate på ca. 156 000 m2, som fungerer som ekstra bønneområde for moskeen. Parasollene åpnes og lukkes med en elektromekanisk anordning. En sentralenhet styrer og overvåker bevegelsene til alle de 250 parasollene, som kan foldes ut eller inn komplett på under 15 minutter.

  2008-09 Gigantparasoller for Medina

  Firmaet Liebherr-Werk Ehingen GmbH får i oppdrag å produsere kjempestore solskjermer for et pilegrimssted i Medina i Saudi-Arabia.

  Bedriften støtter seg på sin kompetanse innen kranteknologi for å konstruere de 14 meter høye skjermene. For at parasollen skal kunne gi skygge må en hydraulisk sylinder folde ut takflaten og løfte den fem meter opp. Hver av de 250 skjermene beskytter ca. 800 pilegrimer mot solen.

  Lasteramper for containere i Southampton havn (Storbritannia)

  Lasteramper for containere i Southampton havn (Storbritannia)

  2009 Stabilitet tross tidens finansielle omveltninger

  Som internasjonalt konsern opplever Liebherr også følgende av den verdensomfattende finansielle og økonomiske krisen. Tross nedsatt omsetning forblir antallet ansatte stabilt, og viktige investeringstiltak videreføres. Som i tidligere konjunkturelle nedgangsfaser gjør produktmangfoldet og nærværet på forskjellige markeder at konsernet som helhet holder skansen. Allerede året etter registrerer konsernet en omsetningsøkning på nesten ti prosent.