Komponenter

Liebherr utvecklar och tillverkar effektiva och hållbara komponenter för mekanisk, hydraulisk och elektrisk driv- och styrteknik. Dessa komponenter och system används både i koncernens maskiner och av flera externa kunder, till exempel inom fordonstillverkning, vindkraftsteknik och flygindustri, samt i decentraliserade energisystem, byggmaskiner och jordbruksmaskiner, i nyttofordon, och i olika tillämpningar i hamn och till sjöss. Komponenter