Philipp Liebherr (M.A./B.Sc.)

Sedan 2018
Medlem i den administrativa styrelsen för Liebherr-International AG, holdingbolag för Liebherr-koncernen i Bulle (Schweiz)

Sedan 2017
Gemensam ledning av flyg- och transportdivisionen samt betongteknikdivisionen tillsammans med sin far, hedersdoktor Willi Liebherr (ordförande i den administrativa styrelsen för Liebherr-International AG)

2014–2017
Studerade företagsekonomi och teknik vid Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Schweiz)
Examen: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med specialisering inom maskinteknik

2009–2011
Studerade företagsekonomi vid universitetet i Zürich (Schweiz)
Examen: Magisterexamen i företagsekonomi

2006–2009
Tog en magisterexamen i företagsledning vid universitetet i Fribourg (Schweiz)
Examen: Magisterexamen i företagsledning

Född 1985

Nedladdningar