Vi är ett familjeägt företag

Liebherr-koncernen är till hundra procent familjeägd. Detta har hela tiden varit avgörande för vår företagskultur och kommer att fortsätta utgöra en stabil grund för våra framgångar.

”Vårt oberoende gör det möjligt för oss att fatta snabba och självständiga beslut.”

Som familjeägt företag strävar vi efter en hög grad av frihet i alla våra beslut och åtgärder. Grunden för detta är det ekonomiska oberoende som uppnås genom sunda affärsmetoder och att vinsten stannar kvar inom koncernen.

Koncernens policy med omfattande diversifiering bidrar till att göra oss oberoende av ekonomiska svängningar inom enskilda affärssektorer eller marknader. En annan aspekt av det här självstyret är att vi kan bemästra våra kärntekniker in i minsta detalj.

”Vi strävar efter att fortsätta vara konsekventa och tillförlitliga under många år framöver.”

Vi strävar efter ett nära samarbete med våra kunder och affärspartners som bygger på lojalitet och rent spel. I stället för att nöja oss med kortsiktig framgång strävar vi efter en långsiktig relation.

Vi levererar produkter och tjänster som skapar äkta mervärde och nytta för användarna. Vår policy är att inte vara nöjda med vårt arbete förrän kunden eller affärspartnern är nöjd. Detta har lett till stadig tillväxt ända sedan det första Liebherr-företaget grundades 1949.

”Vi arbetar systematiskt för att ligga steget före.”

Liebherr står för kontinuerlig innovation och framgångsrik hantering av idéer i stor skala. Det vi redan har uppnått utgör en grund för att fortsätta förbättra alla delar av koncernens verksamhet.

Vi uppmuntrar vår personal att tänka kreativt och är beredda att ta tag i även de svåraste tekniska utmaningar. Vår decentraliserade företagsstruktur ger oss möjlighet att reagera flexibelt på konkurrensen inom de globala marknadsområdena och att snabbt omsätta idéer till effektiva resultat.

Vårt mål är att göra tekniska framsteg som ligger i våra kunders bästa intresse. Varje år investerar vi betydande summor i forskning och utveckling, vilket gör att vi kan utforska nya vägar och skapa nya trender.

”Vi uppskattar att vår personal i så hög grad identifierar sig med sitt företag.”

Vi har turen att kunna förlita oss på duktiga, högt motiverade medarbetare som stannar hos oss i många år och entusiastiskt arbetar för koncernens intressen.

För att främja detta skapar vi lämpliga övergripande förutsättningar: trygga jobb och en hälsosam arbetsmiljö. Avsaknaden av onödiga ledningsnivåer uppmuntrar vår personal att ta ansvar med stor handlingsfrihet. Vi främjar initiativförmåga och erbjuder våra anställda olika grundläggande och avancerade utbildningsprogram.

Liebherr står även för mångfald på det kulturella området. Koncernen hämtar styrka genom ett nära samarbete över nationsgränserna. Samarbetet inom koncernen bygger på integritet, ömsesidig respekt, rättvisa och förtroende.

”Vi lägger all kraft på att uppnå bästa möjliga resultat.”

Vi prioriterar att våra produkter och tjänster alltid ska uppfylla de standarder som förknippas med Liebherrs namn: bästa möjliga kvalitet och effektivt stöd för våra kunders affärsverksamhet. För att säkerställa att våra produkter tillverkas enligt denna höga kvalitetsstandard, investerar vi hela tiden i modernisering av våra tillverkningsanläggningar.

Vi främjar kvalitetsmedvetande – det är något vi insisterar på både i vårt eget arbete och i det arbete vi beställer från våra affärspartners.

”Vi strävar hela tiden efter att ta vårt ansvar gentemot samhället och miljön.”

Som ett familjeägt företag med verksamhet i hela världen tar vi stort ansvar för samhället och miljön. Vi är övertygade om att vi endast kan uppnå långsiktiga framgångar om vi hela tiden tänker på detta ansvar inom hela vår verksamhet. Skyddet av människor och miljö är särskilt viktigt i våra branscher.

Det innebär att våra produkter och de processer vi använder för att tillverka dem måste vara säkra, effektiva och miljömässigt acceptabla.

Integritet har hög status för oss som familjeägt företag. Vi strävar efter att använda rättvisa affärsmetoder när vi konkurrerar på världsmarknaden.

Liebherr-koncernens långa historia av framgångsrik tillväxt beror på en ansvarsfull och framsynt affärspolicy. En av våra principer fortsätter därför att vara att ”tänka på morgondagen redan idag”.