Diplomerad hedersdoktor (KFM) Isolde Liebherr

Isolde Liebherr

2012-06-08
Utses till hedersdoktor i juridik av National University of Ireland i Cork (Irland)

Sedan 1994
Vice ordförande i den administrativa styrelsen för Liebherr-International AG, Bulle (Schweiz)

1976
Kom till företaget och fick ledningsansvar inom koncernen

1970–1975
Tog examen i företagsekonomi vid Mannheims handelshögskola (Tyskland)
Examen: Diplom-Kaufmann

Född 1949

Nedladdningar