Gruvmaskiner

Liebherr-koncernens gruvdriftsdivision förser den internationella gruvbranschen med stora maskiner för utvinning av råmaterial vid dagbrottsbrytning. Dessa aktiviteter samordnas av divisionens moderbolag, Liebherr-Mining Equipment SAS, med säte i Colmar (Frankrike).

Gruvutrustning för dagbrottsdrift

Gruvutrustning för dagbrottsdrift

Gruvutrustning för dagbrottsdrift
Gruvdriftsdivisionen tillverkar dumprar och hydrauliska grävmaskiner för utvinning av råmaterial i dagbrottsmiljöer.

Specialiserade produkter och anpassade lösningar

Lastnings- och transportutrustning för utvinning av råmaterial tillverkas på två platser: Colmar (Frankrike) och Newport News (Virginia, USA). Produktsortimentet omfattar för närvarande åtta stora hydrauliska grävmaskiner med tjänstevikt på 100 till 800 ton och en uteffekt på upp till 3 000 kW. Grävmaskinerna har en gripkapacitet på upp till 47,5 m³. Med sin dieselelektriska drivlina kan de stora dumprarna klara nyttolaster på mellan 220 och 360 ton.

Toppmodern utrustning för maximal produktivitet

Tack vare sina många innovationer har Liebherr det modernaste utbudet av utrustning i branschen. Målet är att erbjuda det mest omfattande produktsortimentet för grävmaskiner med en arbetsvikt på mer än 100 ton och dumprar med en nyttolast på minst 100 ton.

De viktigaste utvecklingsmålen för alla utrustningsklasser är hög maskintillgänglighet, teknisk tillförlitlighet och maximal energieffektivitet i hela drivsystemet. På plats kan Liebherrs gruvgrävmaskiner och gruvlastbilar uppnå mycket höga produktivitetsnivåer, eftersom de kan transportera fler ton per timme med minimala driftskostnader.

Tillgänglighet dygnet runt, alla dagar är en avgörande faktor för kundtjänst och service världen över

De högpresterande maskinerna måste finnas tillgängliga dygnet runt vid dagbrottsdrift. Därför spelar kundservice en mycket viktig roll inom gruvbranschen. Liebherrs gruvdriftsdivision investerar kontinuerligt i utbyggnaden av servicenätverket genom sina egna filialer: leverans av reservdelar, renovering av komponenter samt kvalificering och utbildning av servicepersonal. Detta ger våra kunder en heltäckande servicemodell för hela maskinens livscykel.

Produktsortiment för gruvdriftsdivisionen

Gruvdriftsdivisionen tillverkar stora och högpresterande maskiner för dagbrottsdrift.

Tillverkningsanläggningar

Liebherr-koncernens gruvdriftsdivision har två tillverkningsanläggningar.

Colmar (Frankrike)
Newport News (USA)