Gruvmaskiner

Sedan många år tillbaka är Liebherr föregångare vad gäller maskiner för dagbrottsarbete med olika typer av gräv- och transportmaskiner. Innovativ teknik, komponenter med lång livslängd och omfattande service på plats gör att våra gruvdumprar och gruvgrävmaskiner arbetar på i dagbrottet, även under riktigt tuffa förhållanden, nästintill outtröttliga och alltid effektiva och billiga i drift.

Gruvgrävmaskiner

Liebherrs gruvgrävmaskiner väger upp till 800 ton. De är effektiva, har god komfort och är lätta att köra och underhålla. En kombination som bidrar till att hålla nere kostnaderna för varje ton brutet material till ett minimum. Våra maskin- och applikationsingenjörer anpassar dessa jättemaskiner till de förhållanden som råder där de ska användas. Gruvgrävmaskiner

Dumprar

De dieselelektriska dumprarna från Liebherr är avsedda för nyttolaster på upp till 360 ton. Pålitlig dieseleldrift ger lägsta möjliga driftkostnad. Överallt där våra stora dumprar används har du även tillgång till vår kunniga serviceorganisation. Våra experter tillhandahåller kvalificerat underhåll, kompetent rådgivning och snabba reservdelsleveranser. Dumprar