Liebherrs produktdivisioner

Liebherr formar de tekniska framstegen på många områden. De elva divisionerna i Liebherr-koncernen och koncernens breda produktsortiment är resultatet av årtionden av erfarenhet och djupgående expertkunskaper. Utbytet av kunskap och information mellan produktdivisionerna främjar innovativa idéer och utveckling över branschgränserna.

Expert och marknadsledare inom många produktsegment

Liebherr är inte bara en av världens största tillverkare av entreprenadmaskiner, koncernen är också framgångsrik inom många andra branscher. Det utomordentligt stora utbudet av produkter är resultatet av en stegvis utveckling. Det omfattar totalt elva produktsegment som har Liebherr utvecklat med egna resurser.

Divisionernas styrande företag ansvarar för den operativa ledningen av produktdivisionerna. Liebherr-gruppens paraplyorganisation är Liebherr-International AG.

Schaktutrustning

Divisionen producerar schaktmaskiner, materialhanteringsmaskiner och särskilda entreprenadmaskiner för olika användningsområden i Europa, Asien och Sydamerika. Schaktutrustningsdivisionen

Gruvdrift

Liebherr utvecklar och tillverkar gruvutrustning vid anläggningar i Europa och USA. Denna utrustning omfattar maskiner för utvinning av råmaterial. Gruvdriftsdivisionen

Mobilkranar

Förutom tillverkningsanläggningar i Tyskland och Österrike har divisionen ett världsomspännande försäljnings-och servicenätverk. Divisionen tillverkar högpresterande mobilkranar och bandkranar. Mobilkransdivisionen

Tornkranar

Divisionen tillverkar tornkranar i alla system och storleksklasser och har ett brett utbud av mobila byggkranar. Dessutom tillhandahålls djupgående projektkonsulttjänster. Tornkransdivisionen

Betongteknik

Betongteknikdivisionen har tillverkningsanläggningar i Europa, Asien och Sydamerika. Produktsortimentet omfattar lastbilsblandare, betongblandaranläggningar och betongpumpar. Betongteknikdivisionen

Marina kranar

Marinkransdivisionen tillverkar olika kranar för godshantering. Dessa omfattar bland annat fartygskranar, mobila hamnkranar, offshore-kranar, pontonkranar och pråmkranar. Marinkransdivisionen

Maskinverktyg och automationssystem

Liebherr är en ledande tillverkare av kuggskärningsmaskiner, kuggskärningsverktyg och automationssystem. Produkterna tillverkas i Tyskland, Italien, Indien och USA. Maskinverktygs- och automationssystemsdivisionen

Flyg- och transportsystem

Divisionen utvecklar innovativa systemlösningar för flyg- och järnvägsindustrin och har kundorienterade tillverkningsanläggningar och servicestationer över hela världen. Flyg- och transportsystemsdivisionen

Komponenter

Divisionen tillverkar komponenter för mekaniska, hydrauliska och elektriska driv- och styrsystem. Dessa komponenter tillverkas i Tyskland, Schweiz, Kina och Mexiko. Komponentdivisionen

Hushållsapparater

Liebherr utvecklar innovativ kylteknik för privat och kommersiellt bruk. Kylskåp och frysar tillverkas främst i Europa. Hushållsapparatsdivisionen

Hotell

Liebherr-koncernen har nu totalt sex förstklassiga hotell i Irland, Österrike och Tyskland. Hotelldivisionen