Mobil- och bandkranar

Produktsortimentet inom mobilkransdivisionen omfattar mer än 30 olika typer av teleskopkranar och fackverkskranar på hjulgående och bandgående chassin. Produktsortimentet uppdateras hela tiden och anpassas till marknadens krav. Det företag som styr divisionen är Liebherr-Werk Ehingen GmbH (Tyskland), som också fungerar som tillverkningsbolag.

Mobilkranar från Liebherr

Mobilkranar från Liebherr

Mobilkranar från Liebherr
Mobilkranar från Liebherr kännetecknas av sin rörlighet och sina olika tillämpningsområden.

Kundernas behov ligger i fokus

Kundernas behov ligger i fokus för allt från utveckling av kranar till eftermarknadstjänster. Divisionen sätter standarden när det gäller kvalitet, funktioner och säkerhet för mobilkranar med hög tillgänglighet under användning. Liebherr etablerade till exempel konceptet med den terränggående mobilkranen och erbjuder nu världens bredaste produktsortiment inom det här segmentet. Tack vare innovativa teleskopsystem och profilformar har det varit möjligt att utveckla allt längre och starkare bommar. Ända sedan företaget började utveckla fackverkskranar har Liebherr har satt rekord när det gäller nyttolast och lyfthöjd. Ännu en milstolpe: Liebherr PowerBoom, en dubbel fackverkskran i det lägre segmentet för stora bandkranar.

Försäljningsfilialer över hela världen

Mobilkranar och bandkranar med nyttolaster på över 300 ton utvecklas och tillverkas i Ehingen/Donau (Tyskland). På fabriken i Nenzing (Österrike) tillverkar Liebherr-bandkranar med nyttolaster på upp till 300 ton. Divisionen har också ett stort antal försäljnings- och servicefilialer över hela världen.

Produktsortiment för mobilkranar

Liebherr levererar högpresterande mobilkranar och bandkranar för ett stort antal olika tillämpningar.

Tillverkningsanläggningar

Liebherr utvecklar och bygger mobilkranar vid två tillverkningsanläggningar i Europa.

Ehingen/Donau (Tyskland)
Nenzing (Österrike)