Koncernen grundas

Uppfinnandet av tornkranen är synonymt med Liebherrs bildande som företag. Under sitt första årtionde utvecklades den lilla byggfirman till en väletablerad tillverkare av entreprenadmaskiner och många andra tekniskt sofistikerade produkter.

 • Transport och resning av TK 3.6

  Modellen som efterträdde den första Liebherr-tornkranen lanseras 1950.

 • Mobil utplacering

  Tornkranen skyndar på och förenklar uppbyggnaden av Tyskland efter 1949.

 • Gränsöverskridande framgångar

  Liebherrs kranar används vid en byggplats i Rotterdam 1956

 • 1949 uppfinns den mobila tornkranen

  I efterkrigstidens Tyskland måste stora delar av landet byggas upp på nytt. Hans Liebherr sköter sina föräldrars byggföretag i södra Tyskland. Han inser att det finns ett stort behov av verktyg och maskiner för byggnadsindustrin i samband med återuppbyggnaden av landet. Tillsammans med konstruktörer och hantverkare utvecklar han den första mobila tornkranen 1949. TK 10 är enkel att transportera och ställa upp på byggplatsen. Det är också den första produkten som tillverkas av Hans Liebherr Maschinenfabrik (maskinfabrik), som grundades 1949 i Kirchdorf. Allt eftersom nya modeller följer ökar tempot i krantillverkningen, och byggföretaget övergår till att bli tillverkare av entreprenadmaskiner.

  Lätt och kraftfull: med L300 tillverkar Hans Liebherr den första hydrauliska grävmaskinen i Europa.

  Lätt och kraftfull: med L300 tillverkar Hans Liebherr den första hydrauliska grävmaskinen i Europa.

  1952–54 Sortimentet utökas

  I slutet av 1950-talet är det svårt att få tag på kugghjul för tillverkning av växellådor. För att kunna tillverka sina kranar börjar Hans Liebherr därför producera avrullningsfräsar för tillverkning av kugghjul.

  När Hans Liebherr hyr en kabelgrävmaskin 1953 märker han att den har dåligt effekt till vikt-förhållande. Åtta månader senare presenterar han den första hydrauliska grävmaskinen i Europa – L300. Den är fyra gånger lättare än hyrmaskinen. 1954 inleds serieproduktionen av den kraftfulla maskinen.

  1955: Annons för ett Liebherr-kylskåp

  1955: Annons för ett Liebherr-kylskåp

  1955: Annons för ett Liebherr-kylskåp
  1954 hade endast ett av tio tyska hushåll kylskåp. Hans Liebherr identifierar den stora efterfrågan och börjar tillverka kylskåp.

  1954 Från entreprenadmaskiner till kylskåp

  För Hans Liebherr uppstår drivkraften bakom nya affärsområden ibland genom personliga kontakter. Från chefen för det lokala bankkontoret får affärsmannen reda på att en kylskåpsfabrik är till salu.

  När Liebherr undersöker produkten, försäljningssiffrorna och marknaderna inser han den enorma potential som finns hos köksapparater. Vid den här tidpunkten har endast ett av tio hushåll i Tyskland kylskåp, och allt eftersom ekonomin växer ökar också efterfrågan. Hans Liebherr beslutar sig för att inte köpa företaget, utan bygger istället en egen tillverkningsanläggning i Ochsenhausen i södra Tyskland. 1954 byggs det första kylskåpet där, och serieproduktionen inleds redan ett år senare.

  Utbudet av entreprenadmaskiner utökas 1956 till att omfatta maskiner för tillverkning och transport av betong, som Liebherr börjar bygga i Bad Schussenried.

  1956 Första fabriken för betongblandningsteknik

  Sortimentet av entreprenadmaskiner utökas 1956 till att omfatta maskiner för tillverkning och transport av betong, som Liebherr börjar bygga i Bad Schussenried.

  1958 Expansion i Europa och Afrika

  Liebherr grundades som företag i Tyskland, men inviger sin första fabrik utomlands på 1950-talet. För att få fotfäste på den brittiska och nordamerikanska marknaden bygger företaget en tillverkningsanläggning i Killarney, Irland. Inledningsvis byggs tornkranar där, senare följt av containerkranar, varvskranar och specialkranar. Det första företaget utanför Europa bildas i Sydafrika på 1960-talet. Hans Liebherr lägger grunden till koncernens internationella verksamhet.

  Underhåll av landningsställ vid anläggningen i Lindenberg

  Underhåll av landningsställ vid anläggningen i Lindenberg

  1960 Flygverksamheten inleds

  Hans Liebherr inleder sitt arbete på området för flygteknik i slutet av 1950-talet. I mars 1960 bildar han företaget Liebherr-Aero-Technik GmbH i Lindenberg, Allgäu (Tyskland). Målet är från början att utveckla och tillverka prototyper internt. Syftet är att företaget ska gå från att vara licensinnehavare till att tillverka egna komponenter och system, och från att vara utrustningstillverkare till systemleverantör. 1996 byter företaget namn till Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.