Hushållsapparater

Hushållsapparatsdivisionen tillverkar kylskåp och frysar i fem länder för privat och kommersiellt bruk. Det företag som styr divisionen är Liebherr-Hausgeräte GmbH i Ochsenhausen (Tyskland).

Kylteknik från Liebherr

Kylteknik från Liebherr

Kylteknik från Liebherr
Kylskåpen och frysarna från Liebherr passar perfekt för användning i privata hushåll, detaljhandel och industri. Produkterna kännetecknas av innovativ kylteknik och modern design.

Avancerad kylteknik och modern design

Liebherrs program för hushållsapparater är känt för innovativa idéer, modern design och genomtänkta lösningar för optimal användarbekvämlighet. Programmet omfattar bordskylskåp, fristående och inbyggda kylskåp och frysar, kombinationsskåp, kylskåp för matförvaring och kylning av drycker, vinskåp för kylning och temperaturstyrning samt humidorer. Kylskåp och frysar, kyl- och frysboxar samt kylskåp för drycker och laboratorier utvecklas och tillverkas för professionell användning inom detaljhandeln och industrin. Hushållsapparater från Liebherr är en symbol för kvalitet i Europa och resten av världen. Varje dag lämnar mer än 7 000 apparater Liebherrs olika tillverkningsanläggningar.

Fyra tillverkningsanläggningar

Liebherr har tillverkat kylskåp och frysar sedan 1954. Apparaterna tillverkas nu i fyra länder: Tyskland, Österrike, Bulgarien och Malaysia. Liebherr-Hausgeräte GmbH i Ochsenhausen (Tyskland) samordnar all verksamhet inom divisionen i sin roll som divisions styrande företag.

Produktsortiment för hushållsmaskiner

Som tillverkare av kylskåp och frysar har Liebherr mer än 3 000 produkter i sitt sortiment.

Tillverkningsanläggningar

Liebherr tillverkar kylskåp och frysar på fyra platser i Europa och Asien.

Kluang (Malaysia)
Lienz (Österrike)
Ochsenhausen (Tyskland)
Radinovo (Bulgarien)