Från generation till generation

Liebherr är ett självständigt familjeägt företag med gemensam ledning i tredje generationen. Denna kontinuitet skiljer företaget från andra och ger koncernen en stabil grund för framgång.

Liebherr-koncernens ledning

Liebherr-koncernens ledning

De aktiva aktieägarna i familjen (från vänster till höger): Patricia Rüf, Stéfanie Wohlfarth, Jan Liebherr, Sophie Albrecht, Isolde Liebherr och Willi Liebherr

Koncernens högsta beslutsfattande och styrande organ är styrelsen, där bara familjemedlemmar ingår. Den beslutar om alla grundläggande frågor som gäller affärs-, utvecklings- och produktpolicy samt finans- och investeringspolicy. Till styrelsen hör, förutom syskonen och hedersdoktorerna Willi Liebherr och Isolde Liebherr som representerar den andra generationen, även Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf, Johanna Platt och Philipp Liebherr som representerar den tredje företagargenerationen.

Genom att barn och barnbarn till företagets grundare hedersdoktor Hans Liebherr är aktiva inom koncernen säkerställs kontinuiteten i organisationens ledning. Dessa ättlingar garanterar att koncernen förblir oskiljaktigt knuten till Liebherr-familjen både nu och i framtiden, och att koncernen hanteras som ett självständigt familjedrivet företag.

Nedladdningar