Jan Liebherr (M.A.)

Jan Liebherr

Sedan 2013
Medlem i den administrativa styrelsen för Liebherr-International AG, holdingbolag för Liebherr-koncernen i Bulle (Schweiz)

Sedan 2012
Gemensam ledning av områdena för schaktning och komponenter tillsammans med sin far, hedersdoktor Willi Liebherr (ordförande i den administrativa styrelsen för Liebherr-International AG)

2002–2007
Gick på handelshögskolan vid universitetet i Freiburg (Schweiz),
Examen: Magisterexamen i företagsekonomi

Född 1976

Nedladdningar