Диверсиификация при управлението на централното управляващо дружество

Едно многостранно предприятие с множество продуктови области се нуждае от ясни и ефективни ръководни структури. Ето защо от 1983 г. нишките се сливат в едно централно управляващо дружество. Акционерното дружество Liebherr-International AG управлява предприятието и до днес.

Седалището на новото централно управляващо дружество е в град Буле (Швейцария).

Седалището на новото централно управляващо дружество е в град Буле (Швейцария).

1983 г. Централно управляващо дружество за фирмената група

За Ханс Либхер надеждността и приемствеността са решаващите ценности в управлението на предприятието. Затова той започва отрано да планира смяната на поколенията. Още през 1970-те години организационната структура е променена. Това включва разделянето й на един германски и един швейцарски концерн на Либхер.

През 1983 г. дружеството Liebherr-International AG със седалище в швейцарския град Буле застава на върха на фирмената група като централно управляващо дружество. И до днес всички акционери на това дружество са членове на семейство Либхер.

Министър-председателят Лотар Шпет удостоява Ханс Либхер Големия с Големия кръст за заслуги на Ордена за заслуги на Федерална република Германия.

Министър-председателят Лотар Шпет удостоява Ханс Либхер Големия с Големия кръст за заслуги на Ордена за заслуги на Федерална република Германия.

1984-1986 г. Множество награди и почести за дейността на Ханс Либхер

От 1976 г. Ханс Либхер прекратява оперативната си дейност и се концентрира върху стратегическото управление на предприятието.

еговата дейност като предприемач продължава да се забелязва и да се възнаграждава. През февруари 1984 г. Университета „Еберхард-Карлс“ в Тюбинген го удостоява със званието „Почетен сенатор“. Следват много други награди и почести, а през 1986 г. е отличен с Големия кръст за заслуги на Ордена за заслуги на Федерална република Германия.

Двигателят D926 е един от първите самостоятелно разработени дизелови двигатели на Либхер.

Двигателят D926 е един от първите самостоятелно разработени дизелови двигатели на Либхер.

Двигателят D926 е един от първите самостоятелно разработени дизелови двигатели на Либхер.

1984 г. Самостоятелно овладяване на ключови технологии

За да удовлетвори високите изисквания към качеството на своите продукти, Либхер придава голямо значение на самостоятелното овладяване на ключови компетентности. Затова важните конструктивни групи са дело на собствената развойна и производствена дейност. В зависимост от производствената област днес дълбочината на производството в предприятието достига над 60 процента.

Пример за това е започналото през 1984 г. серийно производство на дизелови двигатели. В този момент Либхер вижда потенциала за оптимизация на строителните машини и проектира собствени двигатели, работещи надеждно дори и при най-тежките условия.

Торонто (Канада): Пълзящи кранове на Либхер при строителството на небостъргач. Първите кранове от този вид са произведени през 1985 г.

Торонто (Канада): Пълзящи кранове на Либхер при строителството на небостъргач. Първите кранове от този вид са произведени през 1985 г.

1988 г. 40-тата година от дейността на фирмената група

След четири десетилетия фирмена история балансът продължава да е положителен. Стратегията, включваща инвестиции и експанзия, осигурява напълно консолидиран оборот от над три милиарда германски марки. Прогресиращата през годините диверсификация прави Либхер като цялостно предприятие по-независимо от конюнктурните колебания и променливите пазари.

Финансовата свобода позволява интензивното разработване и дългосрочната реализация на идеи за новаторски продукти. Увеличаващата се по този начин непрекъснато продуктова програма е базата за разработването на нови стратегически пазари.