Софи Албрехт (M.A.)

Sophie Albrecht

От 2014 г.
Съвместно управление и ръководство на подразделението „Автокранове“ на фирмената група Либхер с нейния баща, д-р х.к. Вили Либхер (председател на управителния съвет на Liebherr-International AG)

От 2013 г.
Член на управителния съвет на Liebherr-International AG, централното управляващо дружество на фирмената група Либхер със седалище в Буле (Швейцария)

От 2012 г.
Съвместно управление и ръководство на подразделението „Минно оборудване“ на фирмената група Либхер с нейна баща, д-р х.к. Вили Либхер

2003-2008 г.
Обучение по специалността „Стопанско управление“ в Университета Фрайбург (Швейцария)
Магистър по мениджмънт

Родена през 1980 г.

Файлове за изтегляне