Филип Либхер (M.A./B.Sc.)

От 2018 г.

Член на административния съвет на Liebherr-International AG, централно управляващо дружество на фирмената група Либхер, със седалище в Буле (Швейцария).

От 2017 г.

Съвместно ръководство и управление на отделите за Аерокосмически, Транспортни и бетонни технологии, заедно със своя баща, Д-р х.к Вили Либхер (Председател на управителния съвет на Liebherr-International AG).

2014-2017 г.

Учи „Бизнес-администрация и инженерство“ в университетът за Приложни науки и изкуства в Люцерн (Швейцария)

Квалификация: Бакалавър по бизнес инженерство със специалност "Машиностроене"

2009-2011 г.

Учи „Бизнес-мениджмънт“ в университетът в Цюрих (Швейцария)

Квалификация: Магистър на Изкуствата в Бизнес-администрацията

2006-2009 г.

Учи „бакалавър на изкуствата“ в университета във Фрибург (Швейцария)

Квалификация: Бакалавър по Изкуствата в мениджмънта

Роден през 1985 г.

Файлове за изтегляне